mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ

Informace z OÚ


Novější 1

výzva k vytěžení smrkových stromů v obecním lese

Datum konání: 30. 9. 2015

NAPADENÉ STROMY KŮROVCEM

 

OBEC TOVÉŘ NA ZÁKLADĚ UPOZORNĚNÍ SPRÁVCE REVÍRU, PANA NOVÁKA, TÍMTO VYZÝVÁ ZÁJEMCE Z ŘAD OBČANŮ O TĚŽBU SMRKOVÝCH STROMŮ V OBECNÍM LESE, LOKALITA U KRMELCE. JEDNÁ SE CCA. O 15 STROMŮ K VYTĚŽENÍ VLASTNÍMI SILAMI A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. CENA ZA STROM 250 Kč. STROMY JSOU OZNAČENÉ ORANŽOVOU ZNAČKOU.

ZÁJEMCI NECHŤ SE NAHLÁSÍ NA OBECNÍM ÚŘADU V TOVÉŘI, KDE PO ZAPLACENÍ VÁM BUDE VYSTAVENO POVOLENÍ K TĚŽBĚ A VJEZDU DO LESA.

KONTAKTNÍ ÚDAJE TEL:725 490 430

 

V TOVÉŘI 26.8.2015

MIROSLAV MAJER

STAROSTA OBCE


Publikováno 26. 8. 2015 12:26

Tříkrálová sbírka 2015

Datum konání: 10. 1. 2015

Výtěžek z Tříkrálové sbírky

Datum konání: 10.1.2015

 

Tříkrálová sbírka, která se konala v naší obci v sobotu 10.1.2015 pod záštitou Charity Olomouc přinesla  do jejího rozpočtu částku 11.681 Kč.

Pracovníci Charity Olomouc tímto děkují všem dárcům za příspěvky  a přejí všem občanům  mnoho štěstí a zdraví v roce 201


Publikováno 30. 1. 2015 22:59

Nejbližší schválené akce a záměry obce Tovéř.

Datum konání: 8. 10. 2014 - 31. 12. 2014

 

1)Zpevnění polní cesty na pozemku  parc. č.420 v k.ú. Tovéř- místním občanům známá jako "13".

probíhá realizace

Na základě společného záměru obcí Dolany a Tovéř, proběhlo základní zpevnění polní cesty, na nějž bude položen asfaltový povrch  v k.ú. Dolany ( 9.10.2014) a povrch ze zámkové dlažby v k.ú. Tovéř - nad rybníkem (13.10.2014). Cesta nebude průjezdná! Využití - relaxační a klidová cesta pro občany a dále pro dopravu pouze pro majitelé přilehlých RD a vozidel technické obsluhy. 

 

2)Opravy splaškové kanalizace v obci Tovéř.

Výstavba  Čerpací staninice ČS 2 -" u Fialového", oprava kanalizačních šachet v řadové zástavbě  nad Kolibou a zkapacitnění stoku AB6   "u Zlámalového"

realizace v nejbližším termínu

 

3)Projekt "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř v budově č.p.18 v Tovéři".

pouze při zajištění dotace, obec počítá s 85% dotací, více zápis ze 32. zasedání ZO.

 

V přípravě - podaná  předběžná žádost - investiční záměr a vypsán výběr na zpracovatele projektové dokumentace.

 

 

4)Projekt výstavba chodníku Tovéř-Dolany

V přípravě

 

5) Projekt Revitalizace návsi

v přípravě- zpracování Projektové dokumentace  vítězem výběrového řízení.


Publikováno 8. 10. 2014 12:45

Bezpečnostní audit komunikace III/44310 v rámci projektu Revitalizace návsi.

BA Tovéř, náves_2407-0681.doc

BA Tovéř, náves_hodnotící list.doc

tover_situace parkování (1).pdf

tover_situace parkování (2).pdf

 

Dobrý den vážení občané,

zasílám Vám na základě Bezpečnostního auditu informace k problému parkování  v rámci revitalizace návsi.- viz reakce na Petici

Tento audit je vyvěšen na webových stránkách obce Tovéř ve složce informace z obecního úřadu.

 

Audit zkonstatoval, že šíře vozovky musí být 6,5 m. Bez splnění těchto podmínek  obec nemusí dostat dotaci z SFDI.

Nynější stav-šířka  stávající vozovky je na návsi 8,5m a při výjezdu z obce 6,5m.

Oddělením chodníku zeleným pásem na úkor vozovky a  v šířce 6,5m  se zajistí:

  1. Snížení rychlosti, 100 % bezpečnost chodců.
  2. Přechody pro chodce nebudou muset být rozděleny ostrůvkem díky šířce vozovky (6,5 m)- schválená  varianta  studie č.II.       

Protože přechody pro chodce musí být minimálně na autobusových zastávkách, musely by vzniknout četné zálivy a ostrůvky , které by přechody půlily.     Parkováním v bezprostřední blízkosti kaple a Svaté trojice je nepřípustné, náves je dostatečně široká, až na vyjímky parkování před nebo vně RD na návsi  není      problém jako v jiných lokalitách obce-příklad cesta od lípy k rybníku !!!!

  1. Chodník bude díky zelenému pásu oddělen  od vozovky  a bude v celé  své délce výškově  rovný, bez výškových rozdílů, které by v případě neoddělení vznikly (nynější situace) v ústích při nájezdech k RD   z příjezdových cest na hlavní komunikaci.

 

Dále po poradě s projektantem a se zastupiteli vynecháme ostrůvek komunikaci III./44310 v polovině návsi, jež  by zkomplikoval vjezd k RD, potažmo větší zemědělské technice , jež tudy projíždí. Samotné zúžení vozovky bude omezující v rychlosti , jež běžně přesahuje 70 km/hod.

Audit ovšem poukázal na nutnost řešení parkování vozidel v při samotném vjezdu do obce, nikoliv až na návsi.

Proto Vám zasílám řešení v podobě vytvoření 5 parkovacích míst (situace) a pro lepší orientaci i mapu z níž lze vyčíst o jaká místa se jedná.

Je možno vytvořit i více parkovacích míst na začátku obce, pokud nám k tomu zašlete vyjádření,  nejpozději do 8.8.2014.

Je nutné si uvědomit, že i místa na stání  jaksi do „foroty“ můžou způsobit problém odstávky autovraků, za poslední měsíc obec řešila 2 případy a situace vzhledem ke stávající ekonomické situaci může být daleko horší.

Závěrem po technické poradě se zastupiteli a  projektantem a  na základě výsledků bezpečnostního auditu obec bude řešit parkovací místa na začátku obce,  rozhodnutí zastupitelstva o ponechání stávající šíři vozovky bude revokovat na dalším zasedání zastupitelstva obce a ponechá tak variantu chodníků a šířky vozovky ve stávající variantě č.II. . Zároveň předkládá variantu řešení parkování  na vjezdu do obce před samotnou návsí, na jejíž nutnost poukazuje výše zmíněný bezpečnostní audit.

Ostrůvek v půli návsi nebude realizován  z výše zmíněných důvodů. Parkovaní  na samotné návsi může být, v případě nutnosti  řešeno jinou variantou- např. zatravňovacími dlaždicemi, jež nenaruší celkový poměr zeleně a upravených ploch.

 

 

v Tovéři 1.8.2014

 

Miroslav Majer

Starosta obce

 


 


Publikováno 30. 7. 2014 16:41

Revitalizace návsi-studie

 

Vážení občané, 

zveřejňujeme  studii " Revitalizace návsi ", která je spojená  s výměnou a dostavbou chodníků, výstavbou zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do obce, rekonstrukci  autobusové zastávky, úpravou prostředí  návsi včetně nového mobiliáře, úpravou okolí sakrárních památek a obnovy zeleně.Financování tohoto projektu budeme řešit  z aktuálních dotačních titulů.

Vaše podněty k této studii očekáváme do 4.4.2014  osobně, elektronicky nebo písemně na Oú v Tovéři.

 

Textová část.pdf

Tover_var1.pdf

Tover_var2.pdf

foto var1 studie.pdf

foto var2 studie.pdf

Foto náves.pdf

OBEC TOVÉŘ- veřejné projednání Revitalizace návsi.doc 

Revitalizace návsi-došlé podněty


Publikováno 19. 3. 2014 11:46

Český statistický úřad-oznámení o výběrovém šetření v domácnostech.

Český statistický úřad -oznámení o výběrovém šetření v domácnostech.pdf


Publikováno 19. 2. 2014 8:29

Dotazník pro podnikatele a nestátní neziskové organizace v rámci MAS Šternbersko

Datum konání: 28. 2. 2014

Dotazník pro podnikatele se sídlem nebo s provozem v obci.doc

Dotaznik pro nestátní neziskové organizace.doc

Vysvětlující dopis k vyplnění dotazníků 2 a 3.doc


Publikováno 10. 2. 2014 11:47

Nový občanský zákoník-prezentace přednášky z 6.1.2014

přednáška z 6.1.2014 pro obec Tovéř.pdf

 

Velmi dobře zpracované texty k novému občanskému zákoníku naleznete na:

http://obcanskyzakonik.justice.cz/

 

Zde si můžete pustit pořady ČT s tématy z nového občanského zákoníku:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10644493069-novy-obcansky-zakonik/213411000180016/video/?page=2


Publikováno 17. 1. 2014 10:33

Tříkrálová sbírka 2014.

Datum konání: 7. 1. 2014

Výnos z tříkrálové sbírky, kterou pořádala Charita Olomouc činí 9069,- Kč.

Tříkrálová sbírka 2014.pdf


Publikováno 7. 1. 2014 15:09

Sběr elektrozařízení každé pondělí od 18:00-19:00 u Hasičárny v Dolanech.

Sběr elektrozařízení každé pondělí v Dolanech.pdf


Publikováno 21. 11. 2013 10:44

Novější 1