mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace z OÚ > Bezpečnostní audit komunikace III/44310 v rámci projektu Revitalizace návsi.

Bezpečnostní audit komunikace III/44310 v rámci projektu Revitalizace návsi.BA Tovéř, náves_2407-0681.doc

BA Tovéř, náves_hodnotící list.doc

tover_situace parkování (1).pdf

tover_situace parkování (2).pdf

 

Dobrý den vážení občané,

zasílám Vám na základě Bezpečnostního auditu informace k problému parkování  v rámci revitalizace návsi.- viz reakce na Petici

Tento audit je vyvěšen na webových stránkách obce Tovéř ve složce informace z obecního úřadu.

 

Audit zkonstatoval, že šíře vozovky musí být 6,5 m. Bez splnění těchto podmínek  obec nemusí dostat dotaci z SFDI.

Nynější stav-šířka  stávající vozovky je na návsi 8,5m a při výjezdu z obce 6,5m.

Oddělením chodníku zeleným pásem na úkor vozovky a  v šířce 6,5m  se zajistí:

  1. Snížení rychlosti, 100 % bezpečnost chodců.
  2. Přechody pro chodce nebudou muset být rozděleny ostrůvkem díky šířce vozovky (6,5 m)- schválená  varianta  studie č.II.       

Protože přechody pro chodce musí být minimálně na autobusových zastávkách, musely by vzniknout četné zálivy a ostrůvky , které by přechody půlily.     Parkováním v bezprostřední blízkosti kaple a Svaté trojice je nepřípustné, náves je dostatečně široká, až na vyjímky parkování před nebo vně RD na návsi  není      problém jako v jiných lokalitách obce-příklad cesta od lípy k rybníku !!!!

  1. Chodník bude díky zelenému pásu oddělen  od vozovky  a bude v celé  své délce výškově  rovný, bez výškových rozdílů, které by v případě neoddělení vznikly (nynější situace) v ústích při nájezdech k RD   z příjezdových cest na hlavní komunikaci.

 

Dále po poradě s projektantem a se zastupiteli vynecháme ostrůvek komunikaci III./44310 v polovině návsi, jež  by zkomplikoval vjezd k RD, potažmo větší zemědělské technice , jež tudy projíždí. Samotné zúžení vozovky bude omezující v rychlosti , jež běžně přesahuje 70 km/hod.

Audit ovšem poukázal na nutnost řešení parkování vozidel v při samotném vjezdu do obce, nikoliv až na návsi.

Proto Vám zasílám řešení v podobě vytvoření 5 parkovacích míst (situace) a pro lepší orientaci i mapu z níž lze vyčíst o jaká místa se jedná.

Je možno vytvořit i více parkovacích míst na začátku obce, pokud nám k tomu zašlete vyjádření,  nejpozději do 8.8.2014.

Je nutné si uvědomit, že i místa na stání  jaksi do „foroty“ můžou způsobit problém odstávky autovraků, za poslední měsíc obec řešila 2 případy a situace vzhledem ke stávající ekonomické situaci může být daleko horší.

Závěrem po technické poradě se zastupiteli a  projektantem a  na základě výsledků bezpečnostního auditu obec bude řešit parkovací místa na začátku obce,  rozhodnutí zastupitelstva o ponechání stávající šíři vozovky bude revokovat na dalším zasedání zastupitelstva obce a ponechá tak variantu chodníků a šířky vozovky ve stávající variantě č.II. . Zároveň předkládá variantu řešení parkování  na vjezdu do obce před samotnou návsí, na jejíž nutnost poukazuje výše zmíněný bezpečnostní audit.

Ostrůvek v půli návsi nebude realizován  z výše zmíněných důvodů. Parkovaní  na samotné návsi může být, v případě nutnosti  řešeno jinou variantou- např. zatravňovacími dlaždicemi, jež nenaruší celkový poměr zeleně a upravených ploch.

 

 

v Tovéři 1.8.2014

 

Miroslav Majer

Starosta obce