Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Plánované, zrealizované investiční záměry obce

Investiční záměry obce

A)  INVESTICE V PŘÍPRAVĚ, PLÁNOVANÉ 

 v Tovéři 16.12.2019

Chodník Tovéř - Samotišky včetně osvětlení

8/2020 - práce před dokončením podání projektové dokumentace  k územnímu a stavebnímu povolení, v důsledku nesouhlasu 1 fyzické osoby s plánovanou stavbou jsou ZASTAVENY.

 

Tover situace 2019.pdf

Tov - Sam řez1.pdf

Tov - Sam řez2.pdf

Tov - Sam řez3.pdf

Tov - Sam řez4.pdf

Tovéř chodník studie PZ.pdf

statistika_nehod_1část.pdf

statistika_nehod_2část.pdf

 

Projekt Revitalizace Návsi

 

PRAVOMOCNÉ  STAVEBNÍ POVOLENÍ 31.7.2019, platnost 2 roky

Vážení občané, zveřejňujeme studii "Revitalizace návsi", která je spojená  s výměnou a dostavbou chodníků, výstavbou zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do obce, rekonstrukci autobusové zastávky, úpravou prostředí návsi včetně nového mobiliáře, úpravou okolí sakrálních památek a obnovy zeleně. Financování tohoto projektu budeme řešit z aktuálních dotačních titulů. Vaše podněty k této studii očekáváme do 4.4.2014 osobně, elektronicky nebo písemně na OÚ v Tovéři.

Opravy místních komunikací

Obecní zastupitelstvo vytipovalo tyto nejdůležitější opravy těchto komunikací

 1. Místní komunikace - spojka mezi lokalitou "U lípy" silnice Samotišská (druhá odbočka  vlevo nad Kolibou - cca 110 m, 360 m2).

      ve fázi projektové přípravy ke stavebnímu povolení

 1. Místní komunikace příjezdová k lesu, stanoviště na komunální a bio odpad, délka cca. 200 m , o ploše 1200 m2.

Opravy jsou závislé na finančních prostředcích obce Tovéř a prioritu určuje zastupitelstvo obce svým rozhodnutím.

Opravy kanalizačních stok

V plánu jsou další dílčí opravy kanalizačního řádu

 1. Oprava - rekonstrukce staré kanalizace v lokalitě - spojovací cesta směrem od lípy ke "Křepelkovému". cca.90 m                                                                                ve fázi projektové přípravy ke stavebnímu povolení

Opravy Kulturního domu v Tovéři

Vzhledem ke stáří komplexu (výstavba  započala v roce 1950) jsou nutné opravy průběžně dle naléhavosti, havárií, v návaznosti na připravované rekonstrukce nebo podporované projekty, především tedy:

 • hydroizolace
 • fasáda I. etapa ukončena, ve fázi přípravy II. etapa  cca. 600 m2
 • investice do zařízení v rámci využití objektu  k volnočasovým  aktivitám

Investice, opravy do majetku obce

 • obecní studny
 • opravy historických památek
 • obnova obecní techniky
 • péče o zeleň- výsadba

B) INVESTICE V BUDOUCNU

 • cyklotrasa Tovéř - Chválkovice
 • revitalizace bio centra "Cihelna" včetně obnovy vodního zdroje

C) INVESTICE ZREALIZOVANÉ

klikněte na Investice zrealizované