Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Plánované, zrealizované investiční záměry obce

Investiční záměry obce

A)  INVESTICE V PŘÍPRAVĚ, PLÁNOVANÉ 

Projekt

Rok

Cena  v mil Kč s DPH

Fáze

Výměna veřejného osvětlení LED úsporná varianta

2023

1,390

zrealizováno 2023, administrace dotace

Oprava komunikace a kanalizace

2023

2,005

zrealizováno

Fotovoltaika na ČOV

2023

0,33

zrealizováno 2023

Solární osvětlení místní komunikace

2023

0,31

zrealizováno 2023

Nákup nádob 240 l papír/plast (D2D)

2023

0,4

záměr odložen

Nákup kompostérů do domácností

2023

50 % z celkových nákladů

zrealizováno

Oprava kapličky na návsi

2024

2

stavební povolení

Revitalizace obecní nádrže 

2025

2

zadávací dokumentace, projektová dokumentace

Chodník-cyklostezka Tovéř-Samotišky společně s výstavbou vjezdového zpomalovacího ostrůvku u Mateřské školy

2026-27

odhad 15

projektová dokumentace, zábory pozemků, výkupy, dotační management

Obnova lesa po kůrovci a kalamitě

2024-2028

320 000

výsadba včetně částečného oplocení zrealizováno 12/2023, následná péče každým rokem, schváleno cca. 60 000 Kč bez DPH / rok

Realizace přestavby předsálí KD, víceúčelové komunitní sdílení

2027

není vyčísleno

vizualizace

FVE na Kulturním domě v Tovéři, na ploše cca 400 m2

2028

není vyčísleno

Sběr informací, monitoring MEK  a Energetický managment 2024

 

 

 

Chodník, smíšená cyklostezka Tovéř - Samotišky, včetně osvětlení.

20.3.2024

Smíšená stezka Tovéř Samotišky situace, zábory pozemků , připravované napojení na komunikace a infrastrukturu v Samotiškách..

stezka zábor 01_2024.pdf

situace.png

 

10.10.2023

Stezka Tovéř-Samotišky, pravostranná  varianta při pohledu na Samotišky.

Fáze vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení

Náhled

Stezka Tovéř-Samotišky.pdf

 

 

 v Tovéři 16.12.2019

8/2020 - práce před dokončením podání projektové dokumentace levostranné varianty stezky směrem od Tovéře   jsou ZASTAVENY.

Tover situace 2019.pdf

Tov - Sam řez1.pdf

Tov - Sam řez2.pdf

Tov - Sam řez3.pdf

Tov - Sam řez4.pdf

Tovéř chodník studie PZ.pdf

statistika_nehod_1část.pdf

statistika_nehod_2část.pdf

 

1.3.2023

Na 6. zasedání obce Tovéř  ze dne 22.2.2023 rozhodnuto o pozastavení  jakékoliv činnosti na projektové a další přípravě  levostranného chodníku z Tovéře do Samotišek a zadání projekčních prací na pravostranné straně silnice III. tř /44310 z Tovéře do Samotišek, s tím , se bude jednati o smíšenou cyklostezku. Záměr a časová osa realizace včetně  získání pravomocného stavebního povolení, výkupů záborů pozemků a administrace příslušného dotačního titulu, je odhadována na 4-5 let. Zadání  nové PD květen 2023.

 

Opravy místní komunikace a kanalizace.

PD  pod názvem  "Tovéř-oprava komunikace a kanalizace parc.č.462/1 a 120."

Místní komunikace - spojka mezi lokalitou "U lípy" silnice Samotišská (druhá odbočka  vlevo nad Kolibou - cca 110 m, 360 m2)

Zrealizováno říjen 2023

 

Investice, opravy do majetku obce

  • opravy historických památek, fáze PD a povolení
  • obnova obecní techniky-průběžně modernizováno
  • péče o zeleň- výsadba 
  • obnova lesa- požádáno na MŽP

B) INVESTICE V BUDOUCNU

  • cyklotrasa Tovéř - Chválkovice
  • revitalizace bio centra "Cihelna" včetně obnovy vodního zdroje
  • FVE na přečerpávací stanici odpadních vod, po vyhodnocení ekonomiky provozu  posléze komunitní sdílení el. energie v obci- fotovoltaické panely na střeše KD Tovéř cca400 m2.

C) INVESTICE ZREALIZOVANÉ

klikněte na Investice zrealizované