mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Záměry obce / veřejné zakázky / profil zad. > Investiční záměry obce

Investiční záměry obce

A)  INVESTICE V PŘÍPRAVĚ, PLÁNOVANÉ 

v Tovéři 19.1.2018

Projekt "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř v budově č. p. 18 v Tovéři".

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST

00_D.1.1+D.1.2 Technická zpráva.pdf

00_Technická zpráva - ÚT + VZT[1].pdf

00_Technická zpráva - ZTI + PLYN.pdf

01_EL_Technická zpráva.pdf

01_Vytápění a VZT_Půdorys přízemí (1NP).pdf

01_ZTI a plyn_Půdorys přízemí (1NP).pdf

02_Elektroinstalace_Půdorys přízemí (1NP).pdf

02_Vytápění a VZT_Půdorys patra (2NP).pdf

02_ZTI a plyn_Půdorys patra (2NP).pdf

03_Elektroinstalace_Půdorys patra (2NP).pdf

03_Vytápění - schéma.pdf

03_ZTI_Kanalizace_řez.pdf

04_Slaboprud_Půdorys přízemí (1NP).pdf

04_VZT - řez.pdf

04_ZTI_Vodovod_schéma.pdf

05_Slaboprud_Půdorys přízemí (2NP).pdf

05_ZTI_Plyn_schéma.pdf

06_Rozvaděč R1.pdf

07_Rozvaděč R2.pdf

08_Rozvaděč REI.pdf

09_Přehledové schéma napájení.pdf

10_Hromosvod_Půdorys střechy.pdf

Analýza rizika.pdf

AS_01_Půdorys přízemí.pdf

AS_02_Půdorys patra.pdf

AS_03_Pohled na střechu.pdf

AS_04_Řez příčný A-A.pdf

AS_05_Řez příčný B-B.pdf

AS_06_Pohled západní z ulice.pdf

AS_07_Pohled jižní.pdf

AS_08_Pohled východní.pdf

AS_09_Výpis venkovních výplní otvorů.pdf

AS_10_Výpis vnitřních výplní otvorů.pdf

AS_11_Výpis zámečnických prvků.pdf

C_Situace koordinační.pdf

KCE_01_Půdorys základů.pdf

KCE_02_Půdorys stropu nad 1NP.pdf

KCE_03_Půdorys konstrukce krovu.pdf

04_K-CE_Výztuž schodiště.pdf

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFO

ZADÁNÍ ,ROZPOČTY

VÝZVA , SOD

STAVEBNÍ POVOLENÍ

 --------------------

 v Tovéři 1.8.2014

Projekt Revitalizace Návsi

Vážení občané, zveřejňujeme  studii " Revitalizace návsi ", která je spojená  s výměnou a dostavbou chodníků, výstavbou zpomalovacího ostrůvku při vjezdu do obce, rekonstrukci  autobusové zastávky, úpravou prostředí  návsi včetně nového mobiliáře, úpravou okolí sakrárních památek a obnovy zeleně. Financování tohoto projektu budeme řešit z aktuálních dotačních titulů.

Vaše podněty k této studii očekáváme do 4.4.2014  osobně, elektronicky nebo písemně na Oú v Tovéři.

V PŘÍPRAVĚ

-------------------------

Opravy místních komunikací

Obecní zastupitelstvo vytipovalo tyto nejdůležitější opravy těchto komunikací

 1. Místní komunikace "U cihelny" při vjezdu do obce od č.p.1 (odbočka vpravo z příjezdové komunikace III.třídy) směrem k lokalitě "Za humny" - cca 200m
 2. Místní komunikace - spojka mezi lokalitou "U lípy" silnice Samotišská ( druhá odbočka  vlevo nad Kolibou- cca 110 m, 360 m2.
 3. Místní komunikace - slepá ulice od lokality "U lípy" směrem k bytovému domu č,p, 171, délka komunikace cca.140 m, plocha 400 m2
 4. Místní komunikace příjezdová k lesu, stanoviště na komunální a bio odpad, délka cca. 200 m , o ploše 1200 m2.

Opravy jsou závislé na finančních prostředcích obce Tovéř a prioritu určuje zastupitelstvo obce svým rozhodnutím.

Opravy kanalizačních stok

V plánu jsou další dílčí opravy kanalizačního řádu

 1. Výstavba dešťová kanalizace "Za humny" cca. 80 m - proběhla  2017
 2. Oprava- rekonstrukce staré kanalizace v  lokalitě -spojovací cesta  směrem od lípy ke "Křepelkovému". cca.90 m
 3. Kanalizace " U lípy" cca. 90 m

Opravy Kulturního domu v Tovéři

Vzhledem ke stáří komplexu ( výstavba  započala v roce 1950 ) jsou nutné opravy průběžně dle naléhavosti, havárií, v návaznosti na připravované rekonstrukce nebo podporované projekty, především tedy:

 • hydroizolace
 • oprava střechy a okapů
 • investice do otopné soustavy
 • zateplení objektu
 • investice do zařízení v rámci využití objektu  k volnočasovým  aktivitám
 • zdravoinstalace, elektroinstalace

Investice, opravy do majetku obce

 • obecní studny
 • hydranty v obci
 • opravy historických památek
 • zázemí pro obecní techniku, obnova techniky
 • péče o zeleň- výsadba
 • oprava sportovišť

B) INVESTICE V BUDOUCNU

 • cyklostezka Tovéř- Chválkovice
 • chodník Tovéř- Samotišky včetně osvětlení
 • Revitalizace bio centra "Cihelna" včetně obnovy vodního zdroje

C) INVESTICE ZREALIZOVANÉ

klikněte zde