Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci > Historie > Kulturní památky

Hisorické památky

KAPLE SVATÉHO CYRILA A METODĚJE z roku 1844 

KAPLE SVATÉHO CYRILA A METODĚJE z roku 1844                DSCN8712.JPG                           1999                                                           2015                                                                                    2022    DSCN8813.JPG

2023

Kaple je vystavěna na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým závěrem. Fasáda je členěna lizérami, v bocích prolomena párem oken s půlkruhovým záklenkem, okna lemována štukovými šambránami. Střecha je sedlová (nad závěrem valbová). Trojúhelníkový štít je lemován zubořezem a prolomen kruhovým otvorem.

Po roce 1945 prováděl drobné a udržovací práce dolanský farář za pomoci věřících občanů. Až v devadesátých letech dvacátého století byla obnovena fasáda kaple a po roce 2000 upraveno její okolí, které doznalo významné proměny v roce 2022  v rámci celkové přeměny návsi. Kaple byla nasvícena, plocha okolí kaple byla zrealizována   s přírodního materiálu-žulové kostky, instalace  nového mobiliáře. 

KAMENNÝ KŘÍŽ z roku 1862 

KAMENNÝ KŘÍŽ z roku 1862   

Kamenné kříže se zpravidla stavěly na konci nebo na začátku obce nebo tam, kde se stalo nějaké neštěstí. V Tovéři stával kamenný kříž na křižovatce u hospody vedle kaštanu (jak je vidět i na historické fotografii níže), neboť tam historicky končila původní obecní zástavba. Uvedený kaštan narušoval statiku kříže, a tudíž byl za působení starosty Ladislava Slezáka přemístěn k polní cestě, též zvané Třináctka (u rybníka směrem na Dolany). Během rozšiřování zástavby obce byl na čas uložen v depozitáři a později postaven na návsi u kapličky.

SLOUP SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE z roku 1880

SLOUP SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE z roku 1880      SLOUP SOUSOŠÍ NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE z roku 1880   SV. TROJICE NOC 1.jpg   svtrojice zima.jpg

Hranolový podstavec s nápisovými deskami stojí na dvou pískovcových stupních, na nem je osazen pískovnocý sloup ukončený korintskou hlavicí. Vrchol je sochařsky řešená kompozice sousoší Nejsvětější Trojice. Vytesaný nápis na nápisové desce: "Ke cti nejsvětější Trojice Boží z vděčnosti Antonínu Foukalovi a Veronice, manželce jeho, postaveno na památku od Ignáce Vyjídáka a manželky jeho Františky z Toveře z čís. 9 a 23 léta Páně 1880 a od velebného pána P. Jana Stáhla, faráře a rady konsistoriálního, postaveno.

BOŽÍ MUKA z druhé poloviny 18. století 

 2019 zimní tover 2.jpg    BOŽÍ MUKA z druhé poloviny 18. století     boží muka 1.jpg

východně od obce při cestě do Dolan jsou umístěna boží muka, jedná se o drobnou barokní stavbu

(použity informace z knihy "Toveř naše obec v minulosti" od Vojtěcha Kimmela)