Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Tovéř

2. Důvod a způsob založení

Obec Tovéř (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1800969359/0800 (ČS)

6. IČO

00635626

7. DIČ

CZ 00635626

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    *V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.*

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2024

Žádost o informace dle§ 106 (2024).pdf

Odpověď na žádost §106.pdf (9.5.2024)

2023

Výroční zpráva 2023 o poskytování informací.pdf

2022

Výroční zpráva 2022 o poskytování informací.pdf

 

2021

Výroční zpráva 2021 o poskytování informací.pdf

2020

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106- 1999 sb., za rok 2020.pdf.pdf

2019

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.106- 1999 sb., za rok 2019.pdf

Žádost č.1  dle § 106 -2019.pdf

Odpověď na žádost dle §106 8-2019.pdf

Žádost č.2 dle § 106 paní Hajdová+ odpověď  15.10.2019.pdf

2018

Výroční zpráva o poskytování informací 2018.pdf

Symbios žádost 106 duben 2018 + odpověď.pdf

2017

Výroční zpráva 2017 o poskytování informací.pdf 

Žádost + odpověď dle 106 - listopad 2017.pdf  (Žádost č.7)

Žádost a odpověď dle § 106- sociální bydlení.pdf   9/2017 ( Žádost č.6 )

Žádosti a odpovědi dle Zákona 106-1999 období 1-8 2017.pdf (Žádosti a odpovědi -počet  žádostí 5 x)

2016

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106-1999, sumář podaných žádostí za rok 2016.pdf

Žádosti a odpovědi dle §106 za rok 2016.pdf

2015

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106- za rok 2015.pdf

Žádosti dle § 106 + odpovědi za rok 2015.pdf

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013.doc

Výroční zpráva 2012.doc

Výroční zpráva 2011.doc

Výroční zpráva 2010.doc