Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Organizace a spolky > Skautský oddíl

Skautský oddíl

 

ff.jpg fff.jpg ffff.png

fffff.jpg fffffff.jpg ffffffff.jpg

 

 

Náš oddíl Bene Ambula (Šťastná cesta), který působí v Tovéři od 1. září 2022, je součástí 9. střediska Jana Boska v Olomouc.

Díky ochotě tovéřského starosty, celého zastupitelstva a v nemalé míře i starosty hasičů, jsme nalezli své útočiště a základnu v nevyužívané hasičské klubovně. Tato klubovna nám slouží ke schůzkám v deštivých dnech nebo chladných zimních měsících, ale také pro uložení potřebného materiálu a vybavení. Toto vybavení jsme získali částečně převedením z původního oddílu nebo vlastní výrobou, a v neposlední řadě pořídili z daru poskytnutého obcí Tovéř, za který jsme nesmírně vděčni.

Oddíl vznikl rozštěpením hlušovického oddílu z kapacitních důvodů. Tím bylo vytvořeno několik samostatných, ale zároveň vzájemně působících družin.

Nejmladší Benjamínky, tvoří děti ve věku 5-7 let. Je to taková naše „skautská školka“, kde jsou děti na schůzkách pod vedením starších skautek (děvčata ve věku 12-ti let) a dospělých vedoucích připravovány nejen na skautský život především formou zábavných her a tvoření podporuje jejich zručnost. Při vhodných aktivitách tak mohou benjamínci lépe pochopit svět a vztahy v něm.

Po dosažení sedmého roku děti přestupují do družiny Vlčat a Světlušek. Tady se začínají učit spolupráci a jedním z cílů je naučit děti znalostem, dovednostem a postojům potřebným pro budoucí život.

Prozatím poslední výchovnou kategorií našeho oddílu jsou skautky a skauti ve věku 10–15 let. Jde o věk začínajícího dospívání charakteristický fyzickým i duševním vývojem a silnou potřebou být součástí party vrstevníků. U nás ji tvoří dívčí Sesterstvo a chlapecká družina Čolci.

Ve všech věkových kategoriích jsou děti součástí party, ve které se úměrně svému věku učí formou her a zábavy poznávat přírodu a vážit si jí a orientovat se v ní, poznávají tradiční skautské dovednosti, jako je rozdělávání ohně, vázání uzlů, čtení map, práce se sekerou a nožem, utužují svoji fyzickou zdatnost, a především je kladen důraz na rozvoj přátelství, toleranci a vzájemnou spolupráci. Skauting je hlavně o přátelství, o kamarádech, kteří se k vám neobrátí zády, ale poskytnou nezištnou pomoc, když ji potřebujete, a to je v dnešním světě k nezaplacení.

V poměrné krátké době, po kterou v obci Tovéř skauti působí, se snažíme zapojovat do jejího života. Oddíl se v adventním čase zúčastnil slavnostního rozsvěcení vánočního stromečku, kde jsme přítomným předali drobnost na památku. Nezapomínáme ani na naše obecní opeřence, kterým jsme vyrobili v zimních měsících krmítko a chodili je tam nejen při pravidelných schůzkách krmit a pozorovat. Starší skauti se pak věnovali při obecné jarní brigádě úklidu odpadků v okolí obce a výsadbě stromků v nové aleji „u cihelny“. Na vznikajícím lučním porostu na návsi budeme mít za úkol vyrobit hotel pro naše spoluobyvatele z hmyzí říše. Společně se připravujeme i na další obecní akce jako je pohádkový les, nebo soutěž gulášfest.

Pevně věřím tomu, že přátelské vztahy navázané s obcí Tovéř, jsou počátkem dlouhodobé a vzájemné cesty vedoucímu ke společnému cíli v duchu skautské ideje: Skauting je cesta… je to cesta k lepšímu životu, lepším lidem a lepšímu světu.

 

Ivo Hudec

zástupce vedoucí oddílu Bene Ambula