Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Zveřejnění Záměru směny obecních pozemků-lokalita les

Zveřejnění Záměru směny obecních pozemků-lokalita lesVyvěšeno: 3. 11. 2021
Sejmuto: 10. 12. 2021

Po projednání žádosti žadatele na 22. zasedání zastupitelstva obce  (2.6.2021, bod 21) a  na 23. zasedání zastupitelstva (4.8.2021, bod  č.14, usnesení č.10), obec Tovéř zveřejňuje dle  § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), informaci o záměru směny  obecních pozemků za nabídnuté pozemky žadatele, po přechozím vypracování znaleckých posudků na všechny směnou  dotčené parcely.

Záměr směny obecních pozemků p.č. 404/2 o rozloze 2013 m2 a p.č.  373/6  o rozloze 72 m2, oba dva vedeny jako lesní pozemek,  nacházející se   v k.ú Tovéř (pozemky jsou vyznačeny  v návrhu geometrického plánu č. 496-40/2021 -přílohou) , za pozemek stejného charakteru lesního porostu ve vlastnictví žadatele, pozemek p.č. 406  ( o rozloze 3566 m2)  v k.ú. Tovéř .

Celková směna pozemků v m2 je 1 :  1,7103 ve prospěch obce.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 24. 11. 2021 15:44