mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Záměry obce / veřejné zakázky / profil zad. > Veřejné zakázky, výběrová řízení

Veřejné zakázky, poptávka obce k výběrovým řízením 

Informace o veřejných zakázkách a k výběrovým řízením

Směrnice č.1-2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2).pdf- účinnost od 1.1.2018

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019

 

11.7.2019

Výzva k provedení práce ve formě cenové nabídky  dláždění ze vsakovací dlažby s podložím  30 cm ze štěrkodrtě větší a menší frakce, geotextilie a obruby.

 

Jedná se o levostranný okraj místní komunikace Za Humny, parcela 452  v k.ú. Tovéř., plocha dlářdění  cca. 120 m2 + obruby.

Termín podání CN do 22.7.2019 do 12:00, realizace do 20.8.2019.Nejnižší CN je vítězná.

Nutná konzultace na místě  v případě zájmu kontakt, tel: 725 490 430 .

 

 

 

 

v Tovéři 19.3.2019

Poptávka obce na práce v rámci likvidace škod v obecním lese na lesních porostech- kalamita ze dne 11.3.2019.

Poničený porost cca.500-700 ks( odhad cca.400-500 m3), 85% smrkový porost stáří (40-80 let), 10 % borovice stáří 30 let, 5 % ostatní, stromy z 90 % vyvrácené, zbytek zlomené.

Podmínky:

Poptáváme živnostníka, firmu, jež tuto kalamitu na obecních pozemcích zlikviduje, tzn. vytěžit, odvést dřevo, úklid nezpracovaného dřeva (větve),  a to buď odvozem nebo štěpkováním  nebo spálením (dle klimatických podmínek zima 2019-2020, za dodržení přítomnosti hasicí techniky a dozoru- na vlastní náklad) a  uvedení lesních cest do původního stavu

Nutné mít oprávnění (IČO)

Termín prací od 3.4.-do 1.3.2020

Práce na vlastní nebezpečí, doklad o pojištění podmínkou

Způsob nabídky:

Za předpokladu provedení výše zmíněných prací, tj.vytěžení, odvozu dřeva, úklidu nezpracovaného dřeva(větví), a to  buď odvozem nebo štěpkováním  nebo spálením (dle klimatických podmínek zima 2019-2020 za dodržení přítomnosti hasicí techniky a dozoru- na vlastní náklad), případě štěpkováním-je štěpku možné zužitkovat pro další vlastní záměry, a to bezúplatně), a uvedení lesních cest do původního stavu,

a) uvést jednotkovou cenu za m3 dřeva dle dané kvality dřeva připraveného k odvozu (kulatina, výmět  apod.) a na základě kontroly a odsouhlasení daného množství a kvality vytěženého dřeva připraveného k odvozu, a to ze strany obce, případně obcí pověřeného odborníka, bude vystavena konečná fakturace, ve které bude uvedeno druh porostu, kvalita porostu, jednotková cena, množství v m3, oblast těžby dle lesní hospodářské evidence   a výsledná částka   bez DPH  a s DPH  ve prospěch obce Tovéř, za předanou dřevní hmotu. Fakturace   pouze elektronicky na bankovní účet obce, č.ú.  1800969359/0800, vedeném u ČS a.s.

 

b) vyčíslit práci v Kč s DPH, bez DPH  na likvidaci této kalamity, tzn. těžba, odvětvení, rozdělení dřeva dle kvality, úklid-likvidaci větví zvoleným způsobem  a odvoz na pilu v okruhu do 50 km, s tím , že  se obec Tovéř již o samotný prodej kulatiny postará.

S nejvýhodnější nabídkou bude podepsána stručná smlouva o dílo, s vymezením práv a povinností obou stran.

Kontaktní údaje"

Miroslav Majer

starosta obce Tovéř

Tovéř 18, 783 16

IČ: 00635626

DIČ: CZ 00635626

Nabídky zasílejte do 2.4.2019 na email : ou@tover.cz nebo do DS, IDDS: mieawwe, nebo osobně na Obecní úřad v Tovéři.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Tovéři 13.3.2019

Poptávka po pracovní čtyřkolce + příslušenství.

Více specifikace zadání:

Poptávka pracovní čtyřkolka, specifikace..pdf

 

Termín zaslání cenové nabídky do 29.3.2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

v Tovéři 16.1.2019

"Obnova fasády obecního úřadu a kulturního domu" v Tovéři

Věc: Zadání nabídky na obnovu fasády cca.250 m2

KD Tovéř fasáda - poptávka CN.pdf

KD Tovéř fasáda situace.pdf

termín podání nabídky do 20.2.2019

UKONČENO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018

 

 

Stavební povolení Tovéř za Humny stavební úprava komunikace .pdf

 

v Tovéři 13.12.2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE NA AKCI "TOVÉŘ-ZA HUMNY STAVEBNÍ KOMUNIKACE"

Investiční odhad akce   do 2 000 000 Kč

Důležité kontakty:

Zadavatel: Obec Tovéř zastoupená ve věcech smluvních: Miroslav Majer, starosta obce

tel: 725 490 430

email: starosta@tover.cz

Projektant:

Ing. Pavel Klásek, VISSO s.r.o. Olomouc

tel:777 218 640

email: klasek@visso.cz

TDI: Miroslav Tandler

kontakt na vyžádání 

Fotodokumentace.docx

 

Potřebné dokumenty k podání nabídky:

Výzva k podání nabídky - stavební práce.pdf

Zadávací dokumentace - stavební práce.pdf

SOD.docx

Výkaz výměr Tovéř-Za Humny - stavební úprava komunikace [zadání]_dlažba.xlsx

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - stavební práce.docx

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA.pdf

B1.SITUACE PŘEHLEDNÁ.pdf

B2.SITUACE STAVBY KOORDINAČNÍ.pdf

C2.SITUACE STAVBY.pdf

C3.PODÉLNÝ PROFIL.pdf

C4.VZOROVÉ ŘEZY.pdf

C5.ODVODNĚNÍ.pdf

E1.TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV.pdf

E2.SITUACE ZOV.pdf

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v Tovéři 12.11.2018

 

Výzva k podání CN na zpracování projektové dokumentace "Tovéř- nové vodovodní řady Za humny".

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY_ NOVÉ VODOVODNÍ ŘADY TOVÉŘ ZA HUMNY .pdf

Situace vodovodní řad Za humny.pdf

 

TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK  30.11.2018 DO 12:00, viz. Výzva

 

UKONČENO

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ, REALIZACE 2018

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2017

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2016

 

POPTÁVKA K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM 2015

 

POPTÁVKA K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM  2014

 

POPTÁVKA K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM 2013