Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Veřejné zakázky, výběrová řízení

 

Veřejné zakázky, poptávka obce k výběrovým řízením

Informace o veřejných zakázkách a k výběrovým řízením

Směrnice č.1-2020 Veřejné zakázky malého rozsahu.pdf 

2024

 v Tovéři 16.4.2024

Výměna svrchní vrstvy vjezdů na Návsi, obec Tovéř

Výzva k podání nabídky - dodávky a služby.pdf

Zadávací dokumentace - dodávky a služby.pdf

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - dodávky a služby.docx

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx

Příloha č.3 zadání prací + výkaz výměr.xlsx

Příloha č.4 Doplňující informace.docx

 

 

 

26.2.2024

Revitalizace sběrných míst v Tovéři

Poptávka.doc

Výkaz výměr.xls

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE_SBĚRNÉ MÍSTO U OBCHODU.zip

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE_SBĚRNÉ MÍSTO U RYBNÍKA.zip

Uzavírka výběrového řízení  středa 13.3.2024 v 14:00

Vyhodnocení na 16. zasedání zastupitelstva  13.3.2024 v 18:00

 

22.2.2024

Výběrové řízení na zpracování MEK a energetického managmentu za účelem získání dat pro budoucí realizaci FVE na obecních budovách a komunitního sdílení el. energie

Záměr uzavřené výzvy  na Místní energetickou koncepci a energetický managment ( 6oslovení 6 -ti subjektů)

Zadání 23.2.2024

Termín podání CN  pondělí 11.3.2024 formou DS

Vyhodnocení 13.3.2024 v 18:00 na 16. zasedání Zastupitelstva obce Tovéř

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023

10.8.2023

Obec Tovéř, poptávka zalesnění obecních holin v lese, parcela 404-1 a 406.

Obec Tovéř, poptávka zalesnění obecních holin v lese, parcela 404-1 a 406.docx

Termín podání nabídek do 8.9.2023

Fáze: zveřejnění poptávky

ZAKÁZKA ZREALIZOVÁNA, UKONČNO 31.12.2023

 

 

12.10.2023

Podepsána Smlouva o dílo, dodavatel fy. FLORSTYL s.r.o.

Cena 225 850 Kč bez DPH stromky, příprava terénu, vyžínání buřeně, výsadbové práce

103 600 Kč bez DPH Oplocení / 1 km , skutečnost cca. o 1/4 nižší výměra.

realizace do 31.12. 2023

 

 

2023

v Tovéři 28.4.2023

Zveřejnění poptávky na stavební práce

VZMR: "Tovéř-oprava komunikace a kanalizace parc.č.462/1 a120 "

Zveřejnění: dnešním dnem

Lhůta pro podávání nabídek na realizaci díla: do pondělí 15.5.2023 do 16:00

Hodnocení přijatých nabídek na dílo  VZMR: nejnižší nabídnutá cena bez DPH

Dokumenty:

Zadávací dokumentace stavební práce.pdf

Smlouva o dílo Tovéř oprava komunikace akanalizace parc. č. 462-1 a 120- upravená.doc

2301 - Tovéř - oprava komunikace a kanalizace parc.č.462-1 a 120 [zadání].xlsx

Čestné prohlášení základní, profesní a technické způsobilosti.docx

Krycí list nabídky.docx

Dokladová část.pdf

TOVÉŘ_OPRAVA KOMUNIKACE A KANALIZACE.zip

TOVÉŘ_PODÁNÍ NA SP.pdf

Oznámení o zrušení výběrového řízení, Tovéř oprava komunikace a kanalizace, aktualizované zadání stejné zakázky.pdf

19.5.2023 Výběrové řízení vyhodnoceno, obeslání všech 12 uchazečů s výsledkem VŘ  o tuto veřejnou zakázku

15.8. 2023 předáno staveniště, realizace

ZREALIZOVÁNO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18.1.2023

 

FVE na čerpací stanici ČOV Tovéř

Realizace na klíč včetně všech povolení s ČEZ Distribuce  a.s. + revize

SPECIFIKACE FVE.pdf

 

Roční spotřeba  4.5-5 MWh

Orientace střechy V Z

Výkon do 10 kWp

 

Specifikace zakázky

  1. FVE na ČOV  přílohou, bez úložoště
  2. Úprava přípojky – el. energie- rozvaděč, přílohou.

 

Cíl: primárně odběr el. energie z FVE do čerpadel, přetoky do sitě ČEZ Distribuce- odkup el. energie bez sankcí

CN – monitoring prosím zašlete do pondělí 6.2.2023 emailem.

Realizace v případě souhlasu ČEZ distribuce s výkupem energie

V případě dalších informací mě kontaktujte na níže uvedeném tel. čísle, 725 490 430

v Tovéři 7.2.2023 příjem nabídek ukončen, čeká se na rozhodnutí ČEZ Distribuce ohledně  výkupu přetoků el. energie zpět do sítě.

v Tovéři 2.3.2023, rozhodnutí ČEZ Distribuce a.s.(smlouva přijata 22.1.2023), realizace zakázky ELektro Bryks, Bělkovice- Lašťany, IČ: 43612652.

3.4.2023 Fáze realizace zakázky

ZAKÁZKA UKONČENA, ZREALIZOVÁNO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 


 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2023

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2022

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2021

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2020

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ2018

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2017

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2016

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2015

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2014

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2013