Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Veřejné zakázky, výběrová řízení

 

Veřejné zakázky, poptávka obce k výběrovým řízením

Informace o veřejných zakázkách a k výběrovým řízením

Směrnice č.1-2020 Veřejné zakázky malého rozsahu.pdf 

Výběrové řízení 2022

v Tovéři 19.12.2022

Poptávka na dodávku, montáž  svítidel, výložníků, kabelového vedení a dalšího zařízení veřejného osvětlení na akci

"RENOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE TOVÉŘ"

Zad. dokumentace - Renovace veřejného osvětlení obce Tovéř.pdf

Výzva k podání nabídky.pdf

Příloha č. 1 - Krycí list.docx

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení.docx

Příloha č. 3 - Referenční list.docx

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo.docx

Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xlsx

Příloha č. 6 - Technické podmínky a požadavky na zařízení VO.pdf

Příloha č. 7 - Technické standardy zařízení VO.doc

Příloha č. 8 - Popis stáv. stavu a realizace opatření.pdf

Příloha č. 9 - Soupis světelných bodů.xlsx

Příloha č. 10 - Zatřídění komunikací Tovéř.pdf

Příloha č. 11 - Situace VO Tovéř.pdf

 zveřejněno též na profilu zadavatele na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2347.html

 

TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK DO 18.1.2023 DO 16:00.

FÁZE : PODÁNÍ NABÍDEK

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizace návsi 2022

zveřejněno na profilu zadavatele 15.9.2021- 18-10.2021

externí zadání výběrového řízení, vyhodnoceno

vítězná firma Kareta s.r.o.

realizace 2022

celkové stavební  náklady:  

  • zkapacitnění dešťové (větší průměr) kanalizace v lokalitě s odvodem do „cihelny“ 2 032 800 Kč,                                                                                                            - uznatelné náklady náves pro SFDI 8 591 000 Kč,                                                                                                                                                                            - -uznatelné náklady  náves pro Olomoucký kraj 1 799 800 Kč                                                            
  • neuznatelné náklady   4 118 000 Kč                                                                                                 
  • -vícepráce 882 000 Kč (zatrubnění  kanalizační výpusti-příkopu, přeložky stávající kanalizace, individuální úprava vjezdů)

Celkem stavební práce  17 423 600 Kč.

Stavební práce trvaly 102 dnů

Výměna povrchu silnice na návsi byla zaplacena z prostředků Správy silnic Olomouckého kraje ve výši 1 500 000 Kč, v kostce tedy celá náves stála  celkem 19 mil. Kč

Realiazace ukončena, kolaudace

 

 

 

 

 

 


 


 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2021

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2020

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ2018

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2017

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2016

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2015

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2014

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2013