Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Veřejné zakázky, výběrová řízení

Veřejné zakázky, poptávka obce k výběrovým řízením

Informace o veřejných zakázkách a k výběrovým řízením

Směrnice č.1-2020 Veřejné zakázky malého rozsahu.pdf

 

2021

v Tovéři 9.4.2021

Věc: Poptávka na dodavatele VZMR

Název akce: „REVITALIZACE NÁVSI SO 101-MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CHODNÍK VPRAVO KM 0,09687-0,14067“

Výzva k podání cenové nabídky na dodavatele stavebních prací.pdf

Zadávací dokumentace - stavební práce.docx

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - stavební práce.docx

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx

Příloha č.3 a chodník situace.pdf

Příloha č.3 b výkaz výměr.pdf

Příloha č.3 c Krycí list soupisu prací- položkový rozpočet.xlsx

Příloha č.4 Návrh SOD.doc

Příloha č.5 Kontrolni_list.pdf

Stavební povolení revitalizace návsi.pdf

Územní rozhodnutí revitalizace návsi.pdf

STAVBA POVOLENA.pdf

 

3.5.2021

UKONČENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, VÍTĚZNÝ DODAVATEL PRESBETON Nova, s.r.o.

 

 

 

 

 

v Tovéři 11.1.2021

Věc: Poptávka na dodavatele práce VZMR 

Název akce: „Výměna havarijního stavu vedení pitné vody a oprava vyústění kanalizace z multifunkčního komplexu Kulturního domu v Tovéři č.p.18“

 

Výzva k VZMR „Výměna havarijního stavu vedení pitné vody a oprava vyústění kanalizace z multifunkčního komplexu Kulturního domu v Tovéři č.p.18“.pdf

Zadávací dokumentace „Výměna havarijního stavu vedení pitné vody a oprava vyústění kanalizace z multifunkčního komplexu Kulturního domu v Tovéři č.p.18“.pdf.pdf

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - dodávky a služby.docx

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx

Příloha č.3 Položkový rozpočet voda kanalizace 2021.docx

Příloha č.4 1_kontrolni_list.pdf

Termín podání CN  do 27.1.2021 do 12:00

Stav VZMR: zahájeno

v Tovéři 28.1.2021

Výběrové řízení ukončeno, podpis SOD, realizace

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2020

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ2018

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2017

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2016

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2015

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2014

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2013