mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost od   platnost do
Směrnice č.2 -2018 Sociální fond obce Tovéř.pdf 1.1.2019   
     
Ceník č.2-2018 za poskytování služeb.pdf 1.1.2019  
     
Ceník č.2-2019 podmínky pronájmu obecních prostor.pdf 1.12.2019  
     
Jednací řád 12.12.2018  
     
Pracovní řád.pdf  7.6.2018   
     
Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.pdf 6.6.2018  
     
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.pdf 3.5.2018  
     
Směrnice č.1/2018-Organizační řád obce Tovéř.odt 3.5.2018  
     
Směrnice č.2-2017 pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců a zastupitelů obce Tovéř 1.1.2018  
     
Směrnice č.1-2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu .pdf 1.1.2018  
     
OZV č.1-2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1.1.2018  
     
Systém náležité péče obce Tovéř-dřeviny rostoucí v lese i mimo les, povolení ke kácení- těžbě .pdf 21.12.2016  
     
OZV č.1-2016 o nočním klidu.pdf 16.12.2016  
     
Cenový výměr č.2-2015,kterým se stanoví v cena za odvádění odpadních a srážkových vod vypouštěných do veřejné kanalizace.pdf  1.1.2016  
     
OZV č.1-2015 o stanovení systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 1.4.2015   
     
Směrnice č. 1-2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky..pdf 9.9.2014  
     
Kanalizační řád - mapová část 11.10.2013  
     
Kanalizační řád - textová část 11.10.2013  
     
Směrnice č.1-2012 Opravné položky.pdf 31.7.2012  
     
OZV č. 1-2012 Požární řád Obce Tovéř 10.5.2012  
     
Smlouvy o odvádění odpadních a srážkových vod - 2011    
     
Vnitřní předpis č.3-2011, inventarizace obecního majetku 15.12.2011  
     
Vnitřní předpis č.2-2011, postup obce vůči neplatičům za odvoz odpadů 1.10.2011  
     
Vnitřní předpis č.1-2011, postup obce vůči neplatičům stočného . 1.10.2011  
     
OZV č.3-2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.3.2011  
     
OZV č.1-2011 o místním poplatku ze psů 1.3.2011  
     
OZV č.1-2008 o stanovení školského obvodu ZŠ v Dolanech.doc  1.5.2008  
     
Spisový a skartační řád.pdf 1.11.2005  
     
OZV č. 2-2004 kterou se ruší OZV č. 2 - 1999 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol. 1.1.2005  

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: