Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost od   platnost do
Ceník 1-2023 pronájmu obecních prostor a venkovního prostranství za účelem sportu, zábavy a společenských událostí.pdf 1.10.2023  
Obecně závazná vyhláška obce Tovéř 1-2023 daň z nemovitosti.pdf 1.1.2024  
Ceník č.1-2022 pronájem obecních prostor, podmínky.pdf 1.10.2022 30.9.2023 
Směrnice č.1-2021k ochraně osobních údajů v kamerovém systému.pdf 1.1.2022  
Cenový výměr č.1-2021, kterým se stanoví v jednosložkové formě cena za odvádění odpadních a srážkových vod vypouštěných do veřejné kanalizace.pdf 1.1.2022  
 OZV č.3-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 1.1.2022   

OZV č.2-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

1.1.2022  

OZV č.1-2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Příloha č.1 a 2 k OZV č.1-2021 Situace veřejné prostranství.pdf

25.6.2021  
OZV č.2-2020 obce Tovéř-noční klid.pdf 26.6.2020   
OZV č.1-2020 o stanovení společného školského obvodu.pdf 26.6.2020   
Provozní řád dětského hřiště Na Kolibě.pdf 10.6.2020   
Směrnice č.1-2020 Veřejné zakázky malého rozsahu.pdf 14.5.2020  
Nařízení obce Tovéř č.1-2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.pdf 1.1.2019  
OZV č.1-2019 o stanovení systému- odpady.pdf 1.1.2020 31.12.2021 
OZV č.2-2019 o místním poplatku - odpady.pdf 1.1.2020 31.12.2021 
OZV č.3-2019 o místním poplatku ze psů.pdf 1.1.2020  
Směrnice č.2 -2018 Sociální fond obce Tovéř.pdf 1.1.2019   
Ceník č.2-2018 za poskytování služeb.pdf 1.1.2019  
Ceník č.1-2020 a podmínky pronájmu obecních prostor.pdf 9.9.2020 30.9.2022 
Jednací řád 12.12.2018  
Pracovní řád.pdf  7.6.2018   
Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů.pdf 6.6.2018  
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.pdf 3.5.2018  
Směrnice č.1/2018-Organizační řád obce Tovéř.odt 3.5.2018  
Směrnice č.2-2017 pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců a zastupitelů obce Tovéř 1.1.2018  
Systém náležité péče obce Tovéř-dřeviny rostoucí v lese i mimo les, povolení ke kácení- těžbě .pdf 21.12.2016  
Cenový výměr č.2-2015,kterým se stanoví v cena za odvádění odpadních a srážkových vod vypouštěných do veřejné kanalizace.pdf  1.1.2016 31.12.2021 
Směrnice č. 1-2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky..pdf 9.9.2014  
Kanalizační řád - mapová část 11.10.2013  
Kanalizační řád - textová část 11.10.2013  
Směrnice č.1-2012 Opravné položky.pdf 31.7.2012  
OZV č. 1-2012 Požární řád Obce Tovéř 10.5.2012  
Smlouvy o odvádění odpadních a srážkových vod - 2011    
Vnitřní předpis č.3-2011, inventarizace obecního majetku 15.12.2011  
Vnitřní předpis č.2-2011, postup obce vůči neplatičům za odvoz odpadů 1.10.2011  
Vnitřní předpis č.1-2011, postup obce vůči neplatičům stočného . 1.10.2011  
OZV č.1-2008 o stanovení školského obvodu ZŠ v Dolanech.doc  1.5.2008  
Spisový a skartační řád.pdf 1.11.2005  
OZV č. 2-2004 kterou se ruší OZV č. 2 - 1999 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol. 1.1.2005  
OZV č.21995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.pdf 31.7.1995  

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací