mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

 

Název vyhlášky

Účinnost od   platnost do
  Směrnice č.2-2017 pro poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců a zastupitelů obce Tovéř 1.1.2018  
       
  Směrnice č.1-2017 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu .pdf 1.1.2018  
       
  OZV č.1-2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1.1.2018  
       
  Cenový výměr č.1-2017 Pronájem obecních prostor, Ceník za poskytování služeb v Obci Tovéř.pdf 1.9.2017  
       
  Systém náležité péče obce Tovéř-dřeviny rostoucí v lese i mimo les, povolení ke kácení- těžbě .pdf 21.12.2016  
       
  OZV č.1-2016 o nočním klidu.pdf 16.12.2016  
       
  Směrnice č.1-2016 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf 1.10.2016  31.12.2017
       
   OZV č.3-2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů..pdf  1.1.2016  31.12.2017
       
   OZV č.2-2015,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2-2012,k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku..pdf  1.1.2016  
       
  Cenový výměr č.2-2015,kterým se stanoví v cena za odvádění odpadních a srážkových vod vypouštěných do veřejné kanalizace.pdf  1.1.2016  
       
 
Cenový výměr č.1-2015 ceník služeb a pronájem nebytových prostor za účelem sportovních a kulturních vyžití.pdf  
 1.6.2015  30.8.2017
       
  OZV č.1-2015 o stanovení systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.pdf 1.4.2015   
       
  OZV č. 1-2014, kterou se ruší OZV č. 2-2005, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.pdf 12.9.2014  
       
  Směrnice č. 1-2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky..pdf 9.9.2014  
       
  Kanalizační řád - mapová část 11.10.2013  
       
  Kanalizační řád - textová část 11.10.2013  
       
  Plán investic a Rozpočtový výhled Obce Tovéř 2014 - 2018    
       
  OZV č. 2-2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 17.11.2012  31.12.2015
       
  Směrnice č.2-2012 Cestovní náhrady.pdf 31.8.2012  31.12.2017
       
  Směrnice č.1-2012 Opravné položky.pdf 31.7.2012  
       
  OZV č. 1-2012 Požární řád Obce Tovéř 10.5.2012  
       
  Smlouvy o odvádění odpadních a srážkových vod - 2011    
       
  Vnitřní předpis č.3-2011, inventarizace obecního majetku 15.12.2011  
       
  Vnitřní předpis č.2-2011, postup obce vůči neplatičům za odvoz odpadů 1.10.2011  
       
  Vnitřní předpis č.1-2011, postup obce vůči neplatičům stočného . 1.10.2011  
       
  Jednací řád zastupitelstva Obce Tovéř  23.3.2011  
       
  OZV č.3-2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  1.3.2011  
       
  OZV č.1-2011 o místním poplatku ze psů 1.3.2011  
       
  OZV č.1-2008 o stanovení školského obvodu ZŠ v Dolanech.doc  1.5.2008  
       
  OZV č. 2-2004 kterou se ruší OZV č. 2 - 1999 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol. 1.1.2005  
       

 

                                                                                                                                                    

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje: