Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Veřejné zakázky, výběrová řízení > Archív poptávek výběrových řízení 2014

Archív poptávek obce k veřejným zakázkám

ROK 2014

v Tovéři 25.11.2014

 Rekonstrukce osvětlení sálu kulturního domu v Tovéři

Parametry k osvětlení sálu KD Tovéř.pdf

 UKONČENO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v Tovéři 10. 11. 2014

Právní ochrana obce Tovéř

UKONČENO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v Tovéři 3.10.2014

Poptávka na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro stavební a provozní záměr za účelem rozvoje výukové kapacity mateřské školy.

Název akce: "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř v budově č.p.18 v Tovéři".

UKONČENO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v Tovéři 25.8.2014

Zpevnění polní cesty na pozemku parc. č. 420 k. ú.

 
 
Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 120 000 Kč
Rozsah zakázka malého rozsahu
Předmět zakázka na stavební práce
Evidenční číslo SP 03/2014
Uzávěrka 25.8.2014 10:00
Termín realizace 15.9.2014 - 31.10.2014
Popis Předmětem veřejné zakázky je: Pokládka zámkové dlažby bez fazet tl. 80 mm do lože z kamenné drti 40mm o rozloze 185m2, včetně osazení obrub do betonového lože tl.15 cm -125m , dle průvodní a technické zprávy DS GEO Projekt, vypracované Ing. Michalem Doleželem. Povrch pro realizaci bude připraven (září) - recyklovaná směs 200 mm – nezahrnovat do cenové nabídky. Zájemcům o PZ,TZ a situaci zašleme tyto dokumenty elektronicky-nutné potvrdit zpětně přijetí zadání! Kontaktní údaje zadavatele: OÚ Tovéř, Tovéř 18, 783 16 p. Dolany u Olomouce, IČ:00635626, e-mail. ou@tover.cz, tel 725 490 430

UKONČENO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Tovéři 3. 7. 2014

Výzva k podání nabídky "Tovéř - oprava splaškové kanalizace"

Předmětem zakázky je výstavba čerpací stanice ČS 2 (SO 01) včetně přípojky NN k ČS 2, dále zkapacitnění části stoky AB 6 (SO 04) a opravy kanalizačních šachet v řadové zástavbě  nad areálem Koliba.
Podkladem je projektová dokumentace  vypracovaná Ing. Antonínem Hanákem, výkaz výměr-slepý rozpočet a situační výkres a případná osobní prohlídka se srazem zájemců v 11.7.-2014 v 9:00 na OÚ v Tovéři.
Nabídky  zasílejte  do pátku 25.7.2014 do 10:00, hlavním hodnotícím kritériem je  nabídková cena.
Předpokládané plnění zakázky  srpen- říjen 2014.
Podklady  k vytvoření cenové nabídky:Projektová dokumentace, výkaz výměr a návrh SOD je nutné  vyžádat přímo na OÚ  v Tovéři.
Kontaktní údaje tel:585396690 nebo elektronicky na ou@tover.cz

UKONČENO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Veřejná zakázka č. PD 01/2014 Zpracování PD " Revitalizace návsi obce Tovéř"

OZ 30.05.2014 11:28 Miroslav Majer      

UKONČENO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Tovéři 5. 3. 2014

Poptávka cenové nabídky na stavební práce - Izolace obv. zdiva kulturního domu v Tovéři v délce 35 m.

Datum konání: 26.3.2014
Zveřejnění obecné výzvy zde:

Poptávka Cenové nabídky na stavební práce izolace KD v Tovéři.pdf


Publikováno 5.3.2014 ve 13:31 

UKONČENO

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Tovéři 19. 2. 2014

Výzva k podání nabídky na provedení lokálních oprav jednotné kanalizace v obci Tovéř bezvýkopovou metodou.

Jedná se o jednotlivé lokální opravy a zásahy do kanalizace z trub PVC a betonových.Podklady možno vyzvednout  na OÚ v Tovéři (výzvu k podání nabídky, seznam lokálních oprav a snímky  TV kamerou  7 CD).Předpokádané zahájení-ukončení  duben -červen 2014 .

Termín odevzdání nabídek  do 7.3.2014 do 10:00, hlavním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny.

Více  info osobně na OÚ v Tovéři nebo na tel:585396690 nebo na ou@tover.cz

 UKONČENO

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------