Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Dotace - dotační programy

Dotace - dotační programy

Přijaté dotace 2020

Projekt "Tovéř - nové vodovodní řady Za Humny" byl spolu financován z prostředků Olomouckého kraje z dotačního titulu podpory výstavby a dostavby vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod sloužících pro veřejnou potřebu za účelem zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Stavební práce provedla firma INSTA CZ s.r.o.

Práce byly provedeny od  14.4. - 11.6. 2020

Celkové náklady 1 101 735 Kč

Přijatá dotace z Olomouckého kraje 300 000 Kč

Kolaudační souhlas byl vydán 8.7.2020

 

Bez názvu[2].jpg

 

Přijaté dotace 2019

Projekt "Tovéř - Za Humny stavební úprava komunikace"

Program: Ministerstvo místního rozvoje, 11782 Podpora rozvoje regionu 2019+

realizace : od 31.3.2019 do 30 .6. 2019

Parametry: MK o rozloze 1004 m2

Celkové náklady   2 167 331 Kč

vlastní zdroje: 675 924 Kč

Přijatá dotace z MMR: 1 491 407 Kč

Bez názvu.jpg

 IMG_20190619_103802.jpgPropagace.jpgpropagace I..jpg

Dotace 2018

Tovéř - MK, lípa bytovky

Bez názvu[2].jpg

Akce „Tovéř - MK, lípa bytovky“ byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje, Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018(POV) - Podpora budování a obnovy infrastruktury, a to Rozhodnutím ve formě usnesení č. UZ/1044/2018 ze dne 23.4.2018, ve výši příspěvku činí  375 000 Kč.

Reportáž:

https://www.oltv.cz/starnov-ma-novy-chodnik-video-6062.html

 

rozvoj obcerozvoj obce

Cesta Tovéřským pohádkovým lesem 2018

Bez názvu[2].jpg

Obec Tovéř obdržela dotaci z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 ve výši 17 000 Kč, za účelem částečné úhrady výdajů na akci Cesta Tovéřským pohádkovým lesem 2018. Akce která se uskutečnila v sobotu 1.9.2018, se zúčastnilo 240 soutěžících dětí. Příjem ze vstupného byl poukázán jako dar ZOO na Svatém Kopečku.

 MŠ Tovéř 2018

IROP_CZ_RO_B_C RGB.JPG

 
Název projektu: Rozšíření kapacity včetně budování bezbariérovosti MŠ Tovéř 

Příspěvek Evropské unie: 2 850 000,- Kč

Cíl a předmět projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání a zajištění rovného přístupu k předškolnímu vzdělávání všem skupinám dětí. Předmětem projektu je zvýšení kapacity a zajištění bezbariérového přístupu mateřské školy  prostřednictvím rekonstrukce a nástavby stávajícího objektu Mateřské školy Tovéř. V rámci realizace projektu dojde k nástavbě 2NP, kde se bude nacházet kmenová třída včetně hygienického zařízení a dojde k stavebním úpravám pro zajištění bezbariérového přístupu MŠ. Realizace projektu povede ke zkvalitnění předškolního vzdělávání a zvýšení dostupnosti infrastruktury předškolního vzdělávání.

Závěr: Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

IMG_20191024_132904.jpgPB130016.JPG

Dotace 2017

 Bez názvu[2].jpg

Akce „Tovéř - Za humny, dešťová kanalizace“ byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje,  Programu obnovy venkova (POV) Olomouckého kraje 2017.

Výše příspěvku činí 300 000 Kč, termín realizace 06/2017-07/2017

Celkové náklady: 611 868 Kč bez DPH, 740 360 Kč s DPH.

Bez názvu[2].jpg

Akce „Tovéř- Dolany: Oprava chodníku“, byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje, za účelem zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na území Olomouckého kraje 2017 .

Výše příspěvku  204 337 Kč, realizace 04/05 2017.

Celkové náklady: 432 270 Kč

Bez názvu[2].jpg

Akce „Pohádkový les obce Tovéře 2017“, byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje, za účelem podpory a rozšíření kulturních aktivit v Olomouckém kraji.Výše příspěvku 30 000 Kč. termín 9. září 2017.

Dotace 2016

Bez názvu[2].jpg

Akce „Pohádkový les obce Tovéře 2016“, byla podpořena z prostředků Olomouckého kraje, za účelem podpory a rozšíření kulturních aktivit v Olomouckém kraji.Výše příspěvku 35 000 Kč. 

Dotace 2013

12.6.2013

Vybavení JSDH v Tovéři - plovoucí čerpadlo

 

JSDH Tovéř na základě dotační výzvy  Olomouckého kraje požádalo o dotační titul  ve výši 10 000 Kč na pořízení přenosného zásahového prostředku-plovoucího čerpadla, jež doposavad v naší jednotce chybělo.

JSDH  Tovéř začlenilo toto čerpadlo do stávajícího vybavení.

Zakoupením této techniky se rozšířilo operativní  působení naší jednotky s hlediska možného zásahu  a pomoci , v rámci  začlenění do systému požární ochrany v kategorii JPO V , řízeného Olomouckým krajem.

Náklady na  nákup plovoucího  čerpadla Niagara Mini  činili 22 385 Kč, z nichž financovala obec Tovéř částku 12 385 Kč , což činí 55,3% z celké sumy a Olomoucký kraj přispěl částkou 10 000 Kč, tzn.44,7% z celkové sumy.

RADAR V OBCI

22.3.2013

Obec Tovéř se přihlásila  v roce 2012 se svým  realizovaným projektem okružní křižovatky do 11. ročníku soutěže  Cesty městy, jehož hlavním partnerem je Nadace Partnerství - lidé a příroda. V rámci vyhodnocení této celostátní soutěže jež proběhla v na sklonku léta 2012 v České Třebové , obec získala za tento realizovaný projekt jednu z hlavních cen věnovanou sponzorem této soutěže, a to radar na měření rychlosti vozidel  od společnosti 3M v hodnotě 100.000 Kč.

Dík patří všem, kteří se podíleli na realizaci této stavby a nadaci Partnerství , díky níž obec získala tuto cenu, která jistě přispěje k lepší bezpečnosti silničního provozu v našem okolí. 

Územní plán Obce Tovéř

19.12.2012

V období od 10.11.2011 do 17.12.2012 byly  zpracovány doplňující průzkumy a rozbory a dokončena I. etapa   návrhu územního plánu pro účely společného jednání  ve věci "Územního plánu Tovéř". Dokončením této etapy Obec Tovéř započala plnit podmínky v souladu se stavebním zákonem a územně plánovací dokumentací, jež územní plány schválené před 1. lednem 2007 pozbývají platnosti počátkem roku 2016.

Obec podala žádost krajskému úřadu o dotaci z Programu obnovy venkova (POV), ve které uspěla a Olomoucký kraj přispěl na tento projekt  50% dotací, resp. částkou 150 000,- Kč z dosavadních nákladů na pořízení nového územního plánu ve výši 300 000,- Kč.

Oprava veřejného osvětlení v obci - 2012

Od srpna do října proběhla  obnova veřejného osvětlení. Výměna se týkala cca. 50% nesourodých osvětlovacích těles. Stávající lampy s příkonem 100-150 W byly vyměněny na místních komunikacích za 70 W v počtu 35 ks a a v oblasti silnice III/44310 6 ks 100W svítidel. Všechny tyto světla byly osazeny elektronickým předřadníkem s regulací sodíkových výbojek, které zajistí úsporu elektrické energie až o 30 %. Akce proběhla díky příspěvku 50% z Olomouckého kraje ve výši 156 000,-Kč v rámci dotačního titulu "Program obnovy venkova" a použitím finančních  zdrojů obce ve výši 157 601,- Kč.

 

Radary v obci

V roce 2010 proběhla instalace dvou rychlostních radarů na hlavních příjezdech do obce, čímž se zvýšila její dopravní bezpečnost. Realizace tohoto projektu stála 127.128,- Kč a Olomoucký kraj na ni přispěl v rámci dotační politiky částkou 42.000,- Kč. Tato investice za pomoci příspěvku Olomouckého kraje ukázala od prvních dnů, že takto vynaložené prostředky mají smysl. Uvědomělí řidiči opravdu snížili rychlost vjezdu do obce, a díky tomu se Tovéř stává bezpečnější.