Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci > Historie

Historie obce

  • Letos uplyne 820 let od první zmínky o obci Tovéř, která pochází z období kolem roku 1203 v listinné podobě markraběte Jindřicha Vladislava.Části vsi byly v držení různých majitelů až do roku 1379, kdy se dostaly do vlastnictví kartuziánského kláštera v Tržku u Litomyšle, přeloženého později do Dolan. Majetkem kláštera zůstala Tovéř až do jeho zrušení v r. 1782, poté patřila náboženskému fondu a v letech 1826-1848 ji držel hrabě Saint-Genois d’ Anneaucourt.
  • Od roku 1850 je vedena Toveř jako samostatná obec olomouckého okresu.
  • Na začátku 20. století, po vzniku samostatného Československa, obec vzkvétala: od roku 1926 měli lidé k dispozici kanalizaci, o čtyři roky později byla zavedena elektřina. Aktivní byl divadelní kroužek, v roce 1938 hasiči založili svůj dobrovolný sbor.
  • Poválečný rozvoj obce s sebou přineslo otevření nového Kulturního domu v roce 1953, o deset let později byla postavena požární zbrojnice. Obec Tovéř v tomto období navázala na kulturní a společenské tradice, místní Sbor dobrovolných hasičů pozitivně ovlivňoval společenský život mnoho desítek let. V roce 1957 žilo v obci 474 obyvatel ve 104 domech.
  • V roce 1960 obec ztratila svou samostatnost a byla připojena ke střediskové obci Dolany, a to až do roku 1990, kdy se stala opět samostatnou obcí.
  • Ves, nazývaná v latinských pramenech Tovir (1203), v českých Thovirz (1481) a v německých Towersch (1669), nese od roku 1921 dnešní podobu názvu Tovéř.
  • Z historických faktů stojí za zmínku pečeť kruhového tvaru o průměru 32 mm, kterou obec používala na významných dokumentech a na níž jsou zřetelně viditelné nápisy SIGIL LVMVILI 1652, uprostřed je obraz radlice s krojidlem a ruka držící tyč s praporem, jež se stala základem pro vytvoření obecního znaku a praporu obce Tovéř, který byl obci udělen Parlamentem České republiky dne 21.5.2014.

 

¨                                    znak obce Tovéř      Prapor obce[1].jpg

   

 

 Dokument schválení obecního znaku a vlajky obce ze dne 21.5.2014

 

Historická mapa obce Tovéř z roku 1834

Obrázek3.jpg

Historická mapa obce Tovéř o něco mladší

ČASOSBĚRNÝ MAPOVÝ PORTÁL OBCE TOVÉŘ

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 1.7.1938

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 1.7.1938.png

DETAIL CIHELNY 1938

CIHELNA 1938.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 1.7.1947

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 1.7.1947.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 3.8.1954

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 3.8.1954.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 26.8.1960

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 26.8.1960.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 14.5.1971

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 14.5.1971.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 14.8.1993

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 14.8.1993.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 4.5.2003

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 4.5.2003.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 8.5.2009

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 8.5.2009.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 9.6.2014

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 9.6.2014.png

KATASTRÁLNÍ LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 19.6.2022

OBEC TOVÉŘ-LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 19.6.2022.png

 LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 2013

2013.JPG

LETECKÉ SNÍNKOVÁNÍ 2014

2014.jpg

LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ Koliba 2014

Koliba 2014.jpg

LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 2014
IMG_4473.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 2017

2017.JPG

LETECKÉ SNÍMKOVÁNÍ 2020

2020-103 318 005-14 Tovéř.tif

2020-103 318 005-06 Tovéř.tif

Proměny obce ve fotografiích

Rybník-odbahnění a zpevnění břehů 1998

skenování0004.jpg skenování0006.jpg

 "Podhůry" 1998

skenování0007.jpgskenování0008.jpg

 

Historické památky

KAPLE SVATÉHO CYRILA A METODĚJE z roku 1844 

KAPLE SVATÉHO CYRILA A METODĚJE z roku 1844                             DSCN8712.JPG       DSCN8813.JPG

 

 Dnešní podoba 2023

 Kaple je vystavěna na obdélníkovém půdorysu s půlkruhovým závěrem.       Fasáda je členěna lizérami, v bocích prolomena párem oken s půlkruhovým     záklenkem, okna lemována štukovými šambránami. Střecha je sedlová (nad   závěrem valbová). Trojúhelníkový štít je lemován zubořezem a prolomen   kruhovým otvorem. Za zmínku stojí zvon na kapličce s podobiznou   T.G.Masaryka.

Obrázek5.jpg

Po roce 1945 prováděl drobné a udržovací práce dolanský farář za pomoci věřících občanů. Až v devadesátých letech dvacátého století byla obnovena fasáda kaple a po roce 2000 upraveno její okolí, které později doznalo významné proměny v roce 2022,  v rámci celkové přeměny návsi. Kaple byla nasvícena, plocha okolí kaple byla zrealizována   s přírodního materiálu-žulové kostky doplněná o vkusný mobiliář.

Kamenný kříž z roku 1862


Kamenné kříže se zpravidla stavěly na konci nebo na začátku obce nebo tam, kde se stalo nějaké neštěstí. V Tovéři stával kamenný kříž na křižovatce u hospody vedle kaštanu, neboť tam historicky končila původní obecní zástavba. Uvedený kaštan narušoval statiku kříže a kříž byl proto přemístěn koncem 70.tých let minulého století k polní cestě, též zvané „Třináctka“ (u rybníka směrem na Dolany). Během rozšiřování zástavby obce na přelomu tisíciletí byl na čas uložen v depozitáři a v roce 2003 byl postaven u kaple Na návsi, kde stojí doposud.                                                                                                                  

Kamenný sloup se sousoším Nejsvětější Trojice z roku 1880

Původní umístění – pravostranný příkop od silnice Olomouc-Šternberk 120 m od začátku obce, v roce 2006 přestěhován a umístěn na náves

 

Obrázek4.jpg

 

Boží muka v barokním stylu z druhé poloviny 18. století

Stojí poblíž lípy vysazené v roce 1918 při původní cestě do Dolan.

 

2019 zimní tover 2.jpg   Obrázek6.jpg

 

 

Další zajímavosti o obci:

Publikace Tovéř - naše obec v minulosti - knihy

 

Významné osobnosti v naší obci

 

Informace v novinách

 

Hanácká lidová architektura a její doklady v naší obci

 

Pohlednice z Tovéře 1923

                                       

                                                                                                                                                   

 

 Upomínka obětem první světové války- umístění v komplexu Kulturního domu v Tovéři

Obecní dům - DESKA PADLÝM4.jpg