Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci > Péče o životní prostředí

Péče o životní prostředí a zeleň

ÚKOLY:

  1. Výsadba alejí a sadů: hrušňová náves 2022-2023, sad u biocentra „Cihelna“ 2021 s provedenou výsadbou původními rostlinnými druhy, výsadba jeřabinové aleje „U Lípy“ a švestkové aleje na volnočasové cestě Tovéř – Dolany 2016, výsadba jabloňových alejí podél komunikace III. 44310 v roce 2011,
  2. Revitalizace návsi 2022-celkový ráz návsi obměněn,
  3. Výsadba Lípy naděje 2018 v lokalitě u rybníka, instalace přírodního kamene s nápisem a letopočtem, ke staleté lípě, vysazené v roce 1918 v centru obce, instalován přírodní kámen s nápisem „Lípa svobody“ a letopočtem,
  4. Propagace a udržování jedné z největších lokalit v počtu výskytu obojživelníků ve střední Evropě, lokality „Na hrázi“ pod lesem,
  5. Obnova obecního lesa formou výsadby mnoho druhových lesních kultur a dřevin,
  6. Revitalizace obecního rybníku, projektová dokumentace připravena.

OBOJŽIVELNÍCI V TOVÉŘI

Spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc, lokalita "Na Hrázi"- výskyt čolků a ostatních obojživelník. Tato lokalita svým významem co do počtu druhů a výskytu obojživelníků je jednou z nejvýznamnějších ve Střední Evropě. V lokalitě je umístěna naučná tabule.

 

V retenční nádrži v Tovéři se nachází společenstvo silně ohrožených druhů obojživelníků, které je v dnešní době bohužel velmi vzácné a nadregionálně významné. V počtu čítajícím přes 1000 jedinců se zde vyskytuje čolek velký, jehož populace jsou v současné době na ústupu. V Evropě již zbývá pouze několik málo takto velkých populací. Mezi pět největších se řadí i Tovéř.  Lokalita je však významná i z hlediska výskytu dalších druhů obojživelníků, např. naší nejjedovatější žáby – kuňky obecné, a to v počtu okolo 50 jedinců. V rámci výzkumu migrací ze zimovišť, který aktuálně provádí katedra Ekologie a životního prostředí UP v Olomouci, byly nalezeny také další druhy obojživelníků. V počtu okolo 40 jedinců se zde nalézá čolek obecný a velmi zajímavý nálezem byly dva exempláře čolka horského, který se sice může vyskytovat navzdory svému názvu i v nížinách, ale s 230 m nadmořské výšky je nález v Tovéři velmi vzácným. Dále zde byla odchycena rosnička zelená, v počtu 10 jedinců, ovšem doba migrace rosničky teprve začíná. Z žab v nádrži ještě můžeme nalézt skokana štíhlého, který zde vytváří stabilní populaci s počtem okolo 400 jedinců. Poslední žábou, která byla odchycena, je ropucha obecná, tvořící populaci s cca 20 jedinci.   

 

Obrázek11.png 

Obrázek5.jpg Obrázek4.jpg Obrázek6.jpg

 

BIO CENNTRUM "CIHELNA"

Velký potenciál dalšího rozvoje je spatřován v bio centru CIHELNA. V roce 2022 započalo vytvoření klidové zóny pro odpočinek a vycházky v příroděObrázek1.jpg Obrázek7.jpg

Obrázek3.jpg

 

OBECNÍ LES

Po ničivé bouři na jaře 2019, čeká naši obec obnova lesa výsadbou mnoho druhových lesních porostů. Na jaře 2023 podána žádost o dotaci na příslušný  Krajský úřad životního prostředí na jeho obnovu.

IMG_20190429_125103.jpg IMG_20190429_124451.jpg

 

 

 

OBECNÍ LÍPY

Lípa svobody z roku 1918                                                                  Lípa Naděje z roku 2018

Obrázek9.jpg Obrázek8.jpg