Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci > Současnost

                                     SOUČASNOST NAŠÍ OBCE

Obrázek1.jpg

POČET OBYVATEL, PRŮMĚRNÝ VĚK

Obec Tovéř k 1.1.2023 má 658 obyvatel,

počet mužů celkem 315, z toho 58 chlapců 0-18 let.

Počet žen 343, z toho 55 dívek 0-18 let.

Průměrný věk obyvatel:

k 1.1.2020  činil 44,44 roků,

k 1.1.2021 činil 45, 23 roků,

k 1.1.2023 je průměrný věk 42,24 let.

 

K 1.1.2023 je evidovánu 222 čísel opisných

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA V OBCI

Obec je zřizovatelem Mateřské školy Tovéř. Kapacita mateřské školy je 32 resp. 28 dětí (1 třída). Věkové složení dětí v jednotřídní mateřské škole je 3-6 let.

Mateřská škola se pod vedením paní ředitelky Mgr. Jany Kráčmarové úspěšně zapojuje do kulturního dění v obcI.

Obrázek7.jpg  Obrázek8.jpg  Obrázek9.jpg

MŚ před rekonstrukcí v roce 2018,                        po rekonstrukci.....

 

SPOLKY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY

Měli jsme úspěšný Sbor dobrovolných hasičů.

V roce 2011 byl založen Klub důchodců, kde se naši senioři pravidelně schází, pořádají přednášky a výlety.

Od roku 2016 v prostorách  kulturního domu působí klub "Tvořeníčko" , pod vedením paní Věry Kočí, který se zabývá  malováním obrazů, v roce 2018 jsou v nově opraveném prostoru bývalého obecního úřadu.

Od roku  2021 funguje  sdružení OÁZA klidu  v lokalitě "Za Humny". Tento prostor je volně přístupná pro všechny, kteří mají rádi zvířata. Jsou zde ustájeny koně, vlastníme obecní oslici Evu, a Kamerunského kozlíka Viktora, je zde Pekingské prasátko Pišta, "morčičárium" a nově i voliéra pro ptactvo. 

V roce 2022 začal  svoji činnost skautský oddíl.

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Kulturní dům (k dispozici obci, zájmovým kroužkům, občanům), ve kterém se nachází sál s kapacitou  cca 200 osob

Místnost pro rodinné sešlosti v bývalé hospůdce Na Kolibě s kapacitou  50 osob

Knihovna (každý čtvrtek)

Kadeřnictví

Obecní sportovní hřiště

Dětské hřiště

Areál Na Kolibě

Obchod Potraviny-Večerka (otevřeno denně)

Hospoda (částečný provoz)

Oáza klidu, obecní pozemek  (vesnický dvorek, domácí zvířata, koně) 

Obec vlastní  obecní les a rybník, "bio centrum Cihelna" a může se též  pochlubit jednou z největších lokalit výskytu obojživelníků ve Střední Evropě.

 

OBECNÍ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 

Pořádáme tradiční Tovéřské hody, které se konají vždy na svátek Sv. Cyrila a Metoděje 5.července.

Od roku 2010 a v následujících letech doposud  jsme započali a udržujeme nové tradice organizací kulturních akcí, zaměřené na  děti (Dětský den, Maškarní karneval, Cesta pohádkovým lesem), na dospělé (Retrodiskotéky, Guláš fest, rockové koncerty, posezení u vína při muzice,...) na seniory (vánoční setkávání s programem, cestopisné setkávání, posezení u živé muziky apod.),  nebo zaměřené na celou celou rodinu (Meziobecní olympiáda, divadlo, letní kino). 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Dopravní obslužnost -

Spojení s krajským městem je zajištěno pravidelnou a frekventovanou autobusovou dopravou IDSOK (Integrovaného dopravního

 systému Olomouckého kraje); v pracovní dny se jedná celkem 36 spojů, o víkendu a svátcích je obec obsluhována 14 spoji.                                                                         Obcí prochází cyklotrasa č. 6102 Bělkovice – Svatý Kopeček. 

Územní plán - s platností od 2018, I. aktualizace proběhla v lednu 2019. 

Obecní Znak  a prapor obce udělen v roce 2014  

Kamerový systém v obci-kamery jsou v současné době umístěny na hasičské zbrojnici směrem na kruhový objezd a na Areál Na Kolibě. V vrzké době přibydou další 2 kamery zaměřené na dětské hřiště a sběrné místo u obchodu Potraviny-Večerka.