Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Investice zrealizované

INVESTICE ZREALIZOVANÉ

2020

 

Projekt "Tovéř- nové vodovodní řady Za humny"

výběr zpracovatele PD do 30.11.2018, realizace  v r. 2020 ,  v návaznosti na posílení vodovodního řadu VDJ Droždín II- Dolany.

Předpokládané náklady dle ÚRS  cca. 2 mil. Kč bez DPH

Stavební povolení  nabylo právní moci 21.2.2020, proběhlo výběrové řízení 2/2020, realizace 5,6/2020

Realizace zakázky dle SoD  za vysoutěženou částku 1,105.106 Kč bez DPH.

20.5.2020 Změnový list č.1 k veřejné zakázce- méně práce v důsledku změny technologie položení řadu část A

2019

Posílení vodovodního řadu VDJ Droždín II- Dolany

Projekt zrealizován 10/2019

Fasáda Obecního úřadu v Tovéři

projekt zrealizován 5/2019

Projekt  "Tovéř- Za humny, stavební úprava komunikace".

projekt zrealizován 6/2019

2018

Projekt "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř v budově č. p. 18 v Tovéři".

realizace 8.6.2018-31.8.2018

Cena za stavební práce 6 038 502,07 Kč s DPH

Místní komunikace  Lípa- bytovky včetně osvětlení

realizace 2.5.2018-5.6.2018

Cena 611 701,11 Kč bez Dph, tj. 740 158 ,34 Kč s Dph

Nový obecní úřad

Realizace 03-05 2018

Cena 406 611 Kč bez Dph, 

Výstavba nových balkonů na č.p.171

Realizace 07-09 2018

Cena 610 323 Kč s Dph

2017

Dešťová kanalizace Za Humny

Termín 12.6-31.7.2017

Konečná cena 681.655 Kč s DPH

Chodník Tovéř- Dolany

Termín 1.4.-15.5.2017

Konečná cena 432.270 Kč

Zpevnění lesní cesty Nad skalkou

31.3.2017-7.4.2017

Konečná cena 60 561 Kč

Pasport veřejného osvětlení

Konečná cena 17.733 Kč

2016

Instalace  LED veřejného osvětlení v počtu 5 ks - chodník Tovéř-Dolany

Cena za 5 ks osvětlení činila částku 32 040 Kč s DPH

Dokoupení mobilního pódia o rozloze 14 m2

Cena  82 120 Kč, obec získala finanční dar na dokoupení tohoto pódia ve výši 60 000 Kč.

Tímto obec vlastní pódium o rozloze 29 m2, což plně vystačí na pořádání  větších hudebních produkcí a divadelních představení.

Instalace topných těles a elektrokotle v prostorách suterénu KD a sauny

Celková cena  za tyto práce  a materiál  činila 79 736 Kč s DPH

Nákup malotraktoru Husqvarna se žacím zařízením

Cena zakopeného malotraktoru  83 053 Kč s DPH

Nákup obecního užitkového vozu Fiat Doblo- valník

Cena zakoupeného vozu 438 849  Kč s DPH

Nákup čerpadla na Čerpací stanici  společně s úpravou potrubí

Nákup čerpadla s příslušenstvím a instalací  za 59 353  s DPH

Rekonstrukce tenisového kurtu v areálu "Na kolibě"

Celkové náklady  činily 183 260 Kč, z toho 130 072 Kč s DPH zaplatila obec  dodavatelské firmě  a zbylých 53 188 Kč obec investovala do stavebního materiálu a svépomocí se podílela na realizaci. Rekonstrukce spočívala v instalaci mantinelů, nátěry stávajících kovových konstrukcí, v úpravě vstupních bran, instalaci  nového oplocení, instalaci street basketbalového koše a doplnění plochy hřiště o umělý trávník o rozloze 28 m2.                                Obec dostala fiannční dar  od občanůna tuto akci ve výši 80.000 Kč

Oprava komínů  na KD Tovéř- výstavba nových

Oprava komínů proběhla 11/2016, konečná cena 69 058 Kč

2015

Nátěr areálu Koliba

o prázdninách proběhl renovační nátěr areálu Na kolibě včetně herních prvků dětského hřiště.

Výsadba stromů  v obecním lese

v rámci dne země proběhla v měsíci dubnu ve spolupráci s ZŠ Aloise Štěpánka výsadba 127 ks dubů v lokalitě holina nad skalkou

Stavební práce - úprava sálu KD.pdf

Situace sál KD.pdf

Vyjádření statika- sál KD.pdf

Položkový ozpočet sál (1).xlsx

Položkový Rozpočet sál- parkety (2).xlsx

+ částečná výměna otopné soustavy a vymalování sálu KD 

Instalace a výměna podružných vodoměrů

na bytovém domě č.p.171

2014

Tovéři 1.12.2014

VODNÍ ZDROJ V BIOCENTRU "CIHELNA" -KOUPĚ

 Z HISTORIE:

  1. Dopis č.1 Dopis Gold Cock ze 17.10.2011.pdf
  2. Dopis č.2 Dopis Gold Cock ze dne 6.8.2013.pdf
  3. Výpis  ze Zápisu ze 24. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 5.6.2013  v 17:00 hodin na Obecním úřadě v Tovéři - 12) Diskuze - Ing.Kopřivová: Otázka vodního zdroje u cihelny, funkčnost, údržba (na adresu Likérky Gold Cock byl před více než rokem vznesen požadavek obce o kontakt a řešení situace v dané lokalitě - bez úspěchu.

PODROBNOSTI

v Tovéři 10.11.2014

REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU V TOVÉŘI, CELKOVÁ KONCEPCE KULTURNÍHO DOMU TOVÉŘ

REALIZACE OSVĚTLENÍ SPLNĚNA,ÚPRAVY SÁLU PLÁNOVÁNY V BŘEZNU 2015

 V Tovéři 8. 10. 2014

Zpevnění polní cesty na pozemku  parc. č. 420 v k. ú. Tovéř - místním občanům známá jako "13"

v Tovéři 8.10.2014

Opravy splaškové kanalizace v obci Tovéř 2014 

Opravy kanalizace bezvýkopovou metodou

Oficiální přidělení znaku a praporce obce

Hydroizolace  části KD-I.etapa

2013

 -Výsadba jabloní  na příjezdu do obce podél komunikace III. třídy

 -Oprava KD - havarijní strop knihovna

-Oprava části havarijní střechy KD+ okapy

-Rekonstrukce  komunikace ke skalce 

2012

-Výstavba dětského hřiště

-Úprava areálu Na Kolibě, příjezdová komunikace

-Rekonstrukce veřejného osvětlení

-Monitoring kanalizace

-Zavedení svozu bioodpadů

-Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ

2011

-Výstavba okružní křižovatky

-Výměna oken hasičská zbrojnice, dveře  v KD 

2010

-Rekonstrukce  komunikace střední + kanalizační řád