Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Záměr prodeje části obecních parcel o celkové rozloze 14 m2.

Záměr prodeje části obecních parcel o celkové rozloze 14 m2.Vyvěšeno: 30. 1. 2024
Sejmuto: 1. 3. 2024

 

Obec Tovéř tímto  zveřejňuje dle  § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), záměr prodeje  obecního pozemku p.č.169/4, vedeného v KN jako zastavěná plocha-nádvoří  v k.ú. Tovéř  o ploše 6 m2 a  pozemek p.č.464/4 v k.ú. Tovéř o rozloze 8 m2, v Návrhu geometrického plánu č. 522-37/2023 (přílohou) odděleného od pozemku p.č. 464, za cenu obvyklou, tj. 1800 Kč/m2, dle znaleckého posudku 25784/2024.

Záměr projednán a schválen  na 15. zasedání zastupitelstva obce Tovéř dne 24.1.2024, usnesením č. 8.

.

628484_GP_00522.pdf

 

 


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 30. 01. 2024 11:14