Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Veřejné zakázky, výběrová řízení > VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019, REALIZACE

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2019

 v Tovéří 3.9.2019

VZMR, výběrové řízení: Komplexní nakládání s odpady v obci Tovéř

Výzva k VZMR komplexní nakládání s odpady v obci Tovéř.pdf

Priloha c. 01 -SMLOUVA O KOMPLEXNIM NAKLADANI S ODPADY V OBCI TOVER vcetne Prilohy A) CENA ZA SLUZBY- FINAL.doc

Priloha c. 2 UMISTENI STANOVIST+ pocet - FINAL.docx

 

Priloha c. 03 MNOZSTVI VYPRODUKOVANEHO ODPADU VE SLEDOVANEM OBDOBI-FINAL.docx

 

Termín zaslaní nabídek dle zveřejněné výzvy je 25.9.2019 do 17:00

Ukončeno

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.8. 2019

Výzva k přípravě projektové dokumentace na zalesnění části obecního pozemku.

Pozemek parc. č. 454/1 v k. ú. Tovéř vedený jako orná půda, jedná se o rozšíření lokálního biocentra u Cihelny, pás v délce 130 m a v šířce minimálně 40, maximálně přibližně 90m. Termín dodání dokumentace: 30.9.2019

Termín realizace dle možností a podmínek dotací.

Nutná konzultace, v případě zájmu kontakt, tel 731 900 647 nebo na email: martasubrtova@seznam.cz

Neuskutečněno

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.7.2019

Výzva k provedení práce ve formě cenové nabídky dláždění ze vsakovací dlažby s podložím  30 cm ze štěrkodrtě větší a menší frakce, geotextilie a obruby.

Jedná se o levostranný okraj místní komunikace Za Humny, parcela 452 v k.ú. Tovéř., plocha dláŽdění cca. 120 m2 + obruby.

Termín podání CN do 22.7.2019 do 12:00, realizace do 20.8.2019. Nejnižší CN je vítězná.

Nutná konzultace na místě  v případě zájmu kontakt, tel: 725 490 430 .

13.8.2019 UKONČENO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.3.2019

Poptávka obce na práce v rámci likvidace škod v obecním lese - kalamita ze dne 11.3.2019.

Poničený porost cca.500-700 ks( odhad cca.400-500 m3), 85% smrkový porost stáří (40-80 let), 10 % borovice stáří 30 let, 5 % ostatní, stromy z 90 % vyvrácené, zbytek zlomené.

Podmínky: Poptáváme živnostníka, firmu, jež tuto kalamitu na obecních pozemcích zlikviduje, tzn. vytěžit, odvést dřevo, úklid nezpracovaného dřeva (větve),  a to buď odvozem nebo štěpkováním  nebo spálením (dle klimatických podmínek zima 2019-2020, za dodržení přítomnosti hasicí techniky a dozoru- na vlastní náklad) a  uvedení lesních cest do původního stavu

Nutné mít oprávnění (IČO)

Termín prací od 3.4.-do 1.3.2020

Práce na vlastní nebezpečí, doklad o pojištění podmínkou

Způsob nabídky:

Za předpokladu provedení výše zmíněných prací, tj.vytěžení, odvozu dřeva, úklidu nezpracovaného dřeva(větví), a to  buď odvozem nebo štěpkováním  nebo spálením (dle klimatických podmínek zima 2019-2020 za dodržení přítomnosti hasicí techniky a dozoru- na vlastní náklad), případě štěpkováním-je štěpku možné zužitkovat pro další vlastní záměry, a to bezúplatně), a uvedení lesních cest do původního stavu,

a) uvést jednotkovou cenu za m3 dřeva dle dané kvality dřeva připraveného k odvozu (kulatina, výmět  apod.) a na základě kontroly a odsouhlasení daného množství a kvality vytěženého dřeva připraveného k odvozu, a to ze strany obce, případně obcí pověřeného odborníka, bude vystavena konečná fakturace, ve které bude uvedeno druh porostu, kvalita porostu, jednotková cena, množství v m3, oblast těžby dle lesní hospodářské evidence   a výsledná částka   bez DPH  a s DPH  ve prospěch obce Tovéř, za předanou dřevní hmotu. Fakturace   pouze elektronicky na bankovní účet obce, č.ú.  1800969359/0800, vedeném u ČS a.s.

b) vyčíslit práci v Kč s DPH, bez DPH  na likvidaci této kalamity, tzn. těžba, odvětvení, rozdělení dřeva dle kvality, úklid-likvidaci větví zvoleným způsobem  a odvoz na pilu v okruhu do 50 km, s tím , že  se obec Tovéř již o samotný prodej kulatiny postará.

S nejvýhodnější nabídkou bude podepsána stručná smlouva o dílo, s vymezením práv a povinností obou stran.

Kontaktní údaje" : Miroslav Majer

starosta obce Tovéř, Tovéř 18, 783 16

IČ: 00635626,  DIČ: CZ 00635626

Nabídky zasílejte do 2.4.2019 na email: ou@tover.cz nebo do DS, IDDS: mieawwe, nebo osobně na Obecní úřad v Tovéři.

UKONČENO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.3.2019

Poptávka po pracovní čtyřkolce + příslušenství.

Více specifikace zadání:

Poptávka pracovní čtyřkolka, specifikace..pdf

Termín zaslání cenové nabídky do 29.3.2019.

UKONČENO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.1.2019

"Obnova fasády obecního úřadu a kulturního domu" v Tovéři

Věc: Zadání nabídky na obnovu fasády cca.250 m2

KD Tovéř fasáda - poptávka CN.pdf

KD Tovéř fasáda situace.pdf

termín podání nabídky do 20.2.2019

UKONČENO