Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Veřejné zakázky, výběrová řízení > Výběrová řízení, realizace 2018

Výběrová řízení, realizace 2018

 

2018

Stavební povolení Tovéř za Humny stavební úprava komunikace .pdf

v Tovéři 13.12.2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE NA AKCI "TOVÉŘ-ZA HUMNY STAVEBNÍ KOMUNIKACE"

Investiční odhad akce   do 2 000 000 Kč

Důležité kontakty:

Zadavatel: Obec Tovéř zastoupená ve věcech smluvních: Miroslav Majer, starosta obce

tel: 725 490 430,   email: starosta@tover.cz

Projektant: Ing. Pavel Klásek, VISSO s.r.o. Olomouc

tel:777 218 640,   email: klasek@visso.cz

TDI: Miroslav Tandler,  kontakt na vyžádání 

Fotodokumentace.docx

Potřebné dokumenty k podání nabídky:

Výzva k podání nabídky - stavební práce.pdf

Zadávací dokumentace - stavební práce.pdf

SOD.docx

Výkaz výměr Tovéř-Za Humny - stavební úprava komunikace [zadání]_dlažba.xlsx

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - stavební práce.docx

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA.pdf

B1.SITUACE PŘEHLEDNÁ.pdf

B2.SITUACE STAVBY KOORDINAČNÍ.pdf

C2.SITUACE STAVBY.pdf

C3.PODÉLNÝ PROFIL.pdf

C4.VZOROVÉ ŘEZY.pdf

C5.ODVODNĚNÍ.pdf

E1.TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV.pdf

E2.SITUACE ZOV.pdf

 

UKONČENO , ZKOLAUDOVÁNO 13.8.2019

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v Tovéři 12.11.2018 

Výzva k podání CN na zpracování projektové dokumentace "Tovéř- nové vodovodní řady Za humny".

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY_ NOVÉ VODOVODNÍ ŘADY TOVÉŘ ZA HUMNY .pdf

Situace vodovodní řad Za humny.pdf

TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK  30.11.2018 DO 12:00, viz. Výzva

UKONČENO, REALIZACE 2020

 

v Tovéři 8.2.2018

PROJEKT "TOVÉŘ, MK LÍPA- BYTOVKY"

Zveřejnění výzvy pro podání cenových nabídek  na  VZMR týkající se  investice do  místní komunikace v obci Tovéř,  proběhlo společně se zveřejněním zadávací dokumentace, zveřejněním Smlouvy o dílo, kompletní projektové dokumentace a dalšími nezbytnými dokumenty, dne 8.2.2018 na veřejném Profilu zadavatele  na :

https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2347.html

Termín pro ukončení podání nabídek je pátek 2. března  2018 V 11:00.

Pátek 2.3.2018 ve 14:30

Počet nabídek přijatých k termínu ukončení podání nabídek :7

Protokol o otevírání obálek vyhotoven.

Hodnocení nabídek  z hlediska požadovaných informací v zadávacím řízení a SOD probíhá.

Hodnotící komise zasedne 14.3.2018. 

Na profilu zadavatele byly zveřejněny tyto přílohy:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:

A Průvodní zpráva

B Souhrnné řešení stavby

C Stavební část

D Majetkoprávní vztahy

E Zásady organizace výstavby

 (Doplňující podklady)

F Doklady

   CETIN Situační výkres (532855-17).pdf

   CETIN VyjádŘení o existenci PVKS (532855-17).pdf

   ČEZ Tovéř.pdf

  ČEZ Sdělení ICT - 0200555861.pdf

  ČEZ Situační výkres DSO - 0100695340.pdf

  ČEZ Situační výkres ICT - 0200555861.pdf

   existence sítí innogy Tovéř.pdf

   innogy Tovéř.pdf

   MOVO 8209_req_PDF_file.pdf

   MOVO 8210_req_PDF_file.pdf

   MOVO Tovéř.pdf

   Policie Tovéř.pdf

   Územní souhlas VO Tovéř.pdf

   Hygiena Tovéř.pdf

   HZS Tovéř.pdf

   itself Tovéř.pdf

   MmOl ŽP Tovéř.pdf

DALŠÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTY( ZVEŘEJNĚNY TÉŽ NA PROFILU ZADAVATELE)

Výzva k podání nabídky- stavební práce Tovéř, MK Lípa- bytovky.pdf

Zadávací dokumentace na VZMR Tovéř MK Lípa- bytovky.pdf

SOD - Tovéř MK Lípa- Bytovky.docx

 Příloha č. 1 - Krycí list nabídky - stavební práce.docx

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx  

Výkaz výměr Tovéř.docx

POSP328-2017 - Tovéř, MK Lípa-Bytovky [zadání].xlsx

Stavební povolení U lípy 2018.pdf

 

 Projekt realizován, ukončen, zkolaudován

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Projekt "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř v budově č. p. 18 v Tovéři".

 

 

v Tovéři 19.1.2018

 

Výzva zveřejněna na profilu zadavatele dne 19.1.2018

Termín ukončení podání nabídek 2.3. 2018 ve 12:00

https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2347.html

 

Pátek 2.3.2018 ve 14:40

Počet nabídek přijatých k termínu ukončení podání nabídek : 3

Protokol o otevírání obálek vyhotoven.

Hodnocení nabídek  z hlediska požadovaných informací v zadávacím řízení a SOD probíhá, 

hodnotící komise zasedne 14.3.2018.

 

 

Projekt "Stavební úpravy a nástavba Mateřské školy Tovéř v budově č. p. 18 v Tovéři".

VÝZVA , SOD

DOPLNĚNÍ ZD- PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK.pdf

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace.pdf

02 Obchodní podmínky -SOD .DOCX

03 Krycí list.docx

04 ČP o splnění podmínek základní způsobilosti.docx

05 Seznam osob.docx

 

 

STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁST

 

00_D.1.1+D.1.2 Technická zpráva.pdf

AS_01_Půdorys přízemí.pdf

AS_02_Půdorys patra.pdf

AS_03_Pohled na střechu.pdf

AS_04_Řez příčný A-A.pdf

AS_05_Řez příčný B-B.pdf

AS_06_Pohled západní z ulice.pdf

AS_07_Pohled jižní.pdf

AS_08_Pohled východní.pdf

AS_09_Výpis venkovních výplní otvorů.pdf

AS_10_Výpis vnitřních výplní otvorů.pdf

AS_11_Výpis zámečnických prvků.pdf

C_Situace koordinační.pdf

KCE_01_Půdorys základů.pdf

KCE_02_Půdorys stropu nad 1NP.pdf

KCE_03_Půdorys konstrukce krovu.pdf

04_K-CE_Výztuž schodiště.pdf

 

ELEKTROINSTALACE

01_EL_Technická zpráva.pdf

02_Elektroinstalace_Půdorys přízemí (1NP).pdf

03_Elektroinstalace_Půdorys patra (2NP).pdf

04_Slaboprud_Půdorys přízemí (1NP).pdf

05_Slaboprud_Půdorys přízemí (2NP).pdf

06_Rozvaděč R1.pdf

07_Rozvaděč R2.pdf

08_Rozvaděč REI.pdf

09_Přehledové schéma napájení.pdf

10_Hromosvod_Půdorys střechy.pdf

Analýza rizika.pdf

 

VYTÁPĚNÍ A VZT

00_Technická zpráva - ÚT + VZT.pdf

01_Vytápění a VZT_Půdorys přízemí (1NP).pdf

02_Vytápění a VZT_Půdorys patra (2NP).pdf

03_Vytápění - schéma.pdf

04_VZT - řez.pdf

 

 

ZDRAVOINSTALACE A PLYN

00_Technická zpráva - ZTI + PLYN.pdf

01_ZTI a plyn_Půdorys přízemí (1NP).pdf

02_ZTI a plyn_Půdorys patra (2NP).pdf

03_ZTI_Kanalizace_řez.pdf

04_ZTI_Vodovod_schéma.pdf

05_ZTI_Plyn_schéma.pdf

 

DALŠÍ POTŘEBNÉ INFO

MŠ Tovéř_STATIKA.pdf

MŠ Tovéř_Výpočet osvětlení.pdf

PBŘ - Technická zpráva SP.pdf

Technická zpráva-MŠ Tovéř dotace.doc

 

ZADÁNÍ ,VÝKAZY VÝMĚR

 

Elektro_ MŠ Tovéř_100% [zadání].xlsx

Elektro_MŠ Tovéř_30% [zadání].xlsx

Elektro_MŠ Tovéř_neuznatelné [zadání].xlsx

Plynoinstalace_MŠ Tovéř_100% (zadaní).xls

Vytápění_MŠ Tovéř_100% (zadání).xls

Vytápění_MŠ Tovéř_neuznatelné (zadání).xls

VZ171007-Stavební úpravy MŠ Tovéř-100% uznatelné náklady [zadání].xlsx

VZ171008-Stavební úpravy MŠ Tovéř-30% uznatelné náklady [zadání].xlsx

VZ171009-Stavební úpravy MŠ Tovéř-neuznatelné náklady [zadání].xlsx

Zdravoinstalace_MŠ Tovéř_30% (zadání).xls

Zdravoinstalace_MŠ Tovéř_neuznatelné (zadání).xls

MŠ Tovéř-VZT-dodávka (Zadání).xls

MŠ Tovéř-VZT-montáž (Zadání).xls

 

 

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Rozhodnutí pro společné Územní a Stavební povolení + žádost o prodloužení.pdf

Rozhodnutí o prodloužení SP.pdf

 

 PROJEKT ZREALIZOVÁN, ZKOLAUDOVÁN