Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Veřejné zakázky, výběrová řízení > Výběrové řízení 2022

Výběrové řízení 2022

Výběrové řízení 2022

Revitalizace návsi 2022

zveřejněno na profilu zadavatele 15.9.2021- 18-10.2021

externí zadání výběrového řízení, vyhodnoceno

vítězná firma Kareta s.r.o.

realizace 2022

celkové stavební  náklady:  

  • zkapacitnění dešťové (větší průměr) kanalizace v lokalitě s odvodem do „cihelny“ 2 032 800 Kč,                                                                                                            - uznatelné náklady náves pro SFDI 8 591 000 Kč,                                                                                                                                                                            - -uznatelné náklady  náves pro Olomoucký kraj 1 799 800 Kč                                                            
  • neuznatelné náklady   4 118 000 Kč                                                                                                 
  • vícepráce 882 000 Kč (zatrubnění  kanalizační výpusti-příkopu, přeložky stávající kanalizace, individuální úprava vjezdů)

Celkem stavební práce  17 423 600 Kč.

Stavební práce trvaly 102 dnů

Výměna povrchu silnice na návsi byla zaplacena z prostředků Správy silnic Olomouckého kraje ve výši 1 500 000 Kč, v kostce tedy celá náves stála  celkem 19 mil. Kč

Realiazace ukončena, kolaudace

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výběrové řízení 2022

v Tovéři 19.12.2022

Poptávka na dodávku, montáž  svítidel, výložníků, kabelového vedení a dalšího zařízení veřejného osvětlení na akci

"RENOVACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE TOVÉŘ"

Zad. dokumentace - Renovace veřejného osvětlení obce Tovéř.pdf

Výzva k podání nabídky.pdf

Příloha č. 1 - Krycí list.docx

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení.docx

Příloha č. 3 - Referenční list.docx

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo.docx

Příloha č. 5 - Výkaz výměr.xlsx

Příloha č. 6 - Technické podmínky a požadavky na zařízení VO.pdf

Příloha č. 7 - Technické standardy zařízení VO.doc

Příloha č. 8 - Popis stáv. stavu a realizace opatření.pdf

Příloha č. 9 - Soupis světelných bodů.xlsx

Příloha č. 10 - Zatřídění komunikací Tovéř.pdf

Příloha č. 11 - Situace VO Tovéř.pdf

 zveřejněno též na profilu zadavatele na: https://www.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2347.html

 

TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK DO 18.1.2023 DO 16:00.

FÁZE : ZREALIZOVÁNO