Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Schválení bezúplatného převodu - zveřejnění

Schválení bezúplatného převodu - zveřejněníVyvěšeno: 12. 2. 2024
Sejmuto: 14. 3. 2024

 

Rada Olomouckého kraje přijala v předmětné záležitosti usnesení, kterým po projednání schvaluje záměr bezúplatně převést  nemovitý majetek Olomouckého kraje:

části pozemku parc. č. 461/1 ost. plocha o celkové výměře 1 227 m2, dle geometrického plánu č. 512-9.3/2022 ze dne 30. 6. 2023 pozemky parc. č. 461/6 ost. plocha o výměře 512 m2, parc. č. 461/7 ost. plocha o výměře 15 m2, parc. č. 461/8 ost. plocha o výměře 599 m2 a parc. č. 461/9 ost. plocha o výměře 101 m2, vše v k. ú. a obci Tovéř, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Tovéř, IČO: 00635626. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Tovéř ze dne 13.9.2023 o převodu obecních parcel do majetku Olomouckého kraje

13) Geometrický plán č. 512-9.3/2022-rozdělení obecních pozemků spojené s revitalizací návsi,
potvrzení rozhodnutí, schválení podklady k závěrečnému vyúčtování dotace ze SFDI.
Příloha č. 6 GP rozdělení pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Tovéř dává hlasovat o schválení rozdělení obecních pozemků, včetně
způsobu změn využití a druhů těchto pozemků, a převedení pozemků- komunikace III tř. parc. č.
454/31 a 453/75 v k.ú. Tovéř do majetku Olomouckého kraje, vše dle GP uvedeného v příloze č.
6.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdržel se 0

Usnesením č.10 zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení obecních pozemků, včetně způsobu
změn využití a druhů těchto pozemků, a převedení pozemků- komunikace III tř. parc. č. 454/31
a 453/75 v k.ú. Tovéř do majetku Olomouckého kraje, vše dle GP uvedeného v příloze č.6.

 

Záměr rozdělení a převodu obecních pozemků 454/31 a 453/75 zveřejněn na úřední desce dne 21.8.2023

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 14. 02. 2024 11:38