Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Termín zápisu do Mateřské školy v Tovéři

Datum konání: 16. 5. 2022

Zápis do Mateřské školy v Tovéři

se uskuteční dne 16. 5. 2022 od 15. 45 hodin do 17.00 hodin

Pravidla pro zápis do MŠ Tovéř:

Na základě Školského zákona 561/2004 stanovuji pravidla pro přijetí dětí do MŠ v Tovéři, pokud počet nově přihlášených dětí převýší počet volných míst na školní rok 2022/2023.

Přednost v umístění budou mít:

  1. Děti s trvalým pobytem v Tovéři, které do 31. 8. 2022 dovrší 5 a více roků.
  2. Děti s trvalým pobytem v Tovéři

    - podle věku od nejstaršího

  1. Děti, které nemají trvalý pobyt v Tovéři                                                          ( pouze v případě volné kapacity mateřské školy )

 

K zápisu prosím přijděte s dítětem, přineste vyplněnou přihlášku, Vyjádření o zdravotním stavu dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz na ověření trvalého bydliště.

Přihlášku a Vyjádření o zdravotním stavu dítěte si můžete vyzvednout v MŠ a je rovněž k dispozici na webových stránkách MŠ Tovéř                                                     ( www.skolkatover@volny.cz)                                                                           

V Tovéři 21. 4. 2022                   Mgr. Jana Kráčmarová

                                                         ředitelka MŠ Tovéř

 


Publikováno 21. 4. 2022 15:42

Jarní trhy v Bělkovicích-Lašťanech 15.5. 2022 od 8-11:00 na koupališti

Datum konání: 15. 5. 2022

jarní TRHY.jpg


Publikováno 27. 4. 2022 10:22

Z důvodů oprav je na část atrakcí na obecním dětském hřišti VSTUP ZAKÁZÁN

Datum konání: 4. 5. 2022 - 18. 5. 2022

IMG_20220504_143013155_HDR.jpg


Publikováno 4. 5. 2022 14:36

Před obchodem v Tovéři se našli"chytré" dámské hodinky

Datum konání: 27. 4. 2022

Hodinky jsou k mání na Obecním úřadu v Tovéři


Publikováno 22. 4. 2022 12:48

Velikonoční klapání zvyk

Datum konání: 16. 4. 2022

Sraz ve čtvrtek 14. 4. 2022 v 16.00 hodin u lípy v Tovéři. Zapíšeme členy a následně vyrazíme klapat. Další klapání dle rozpisu. Vždy choďte o chvilku dřív, ať si vás můžeme zapsat. Vezměte si prosím vlastní klapače.

Rozpis klapání: Čtvrtek 14. 4. v 17.00,  Pátek 15. 4. v 6.00 - 12.00  - 17.00,  Sobota 16. 4. v 6.00

Proč se na velikonoce řehtá řehtačkami - Mezi oblíbené velikonoční zvyky v České republice již odedávna patřilo řehtání či klapotání. Používání řehtaček a klapaček  mělo nahradit zvony, které naposledy zazní při mši na Zelený čtvrtek, následně „odletí do Říma“ pro požehnání od papeže a vrací se teprve na Bílou sobotu.

Na mnoha místech lidé pomocí řehtání a klapání symbolicky vyháněli Jidáše Iškariotského, který spasitele Ježíše Krista za třicet stříbrných zradil. Na Zelený čtvrtek proto chlapci vybíhali s řehtačkami a klapačkami po mši z kostela a zároveň volali: „Jidáše honíme, klekání zvoníme, přitom se modlíme.“ V některých oblastech dokonce mívali lidé také slaměnou postavu Jidáše.

V minulosti s řehtačkami a klapačkami obcházeli po vsi hlavně chlapci školou povinní, přičemž poprvé se chodilo po škole na Zelený čtvrtek, naposledy pak na Bílou sobotu ráno. V podvečer na Velký pátek pak chlapci obcházeli dům od domu a všude si vykoledovali nějaké drobné sladkosti nebo třeba vajíčka.

S pomocí řehtaček a klapaček se také svolávali věřící k bohoslužbám a jejich zvuk měl z domu údajně vyhnat veškeré zlo. Zároveň se tak namísto kostelních zvonů ohlašovalo poledne, ale i ranní a večerní klekání. Tuto tradici sice mnozí lidé již zapomněli, nebo ji dokonce vůbec neznají, ale zůstává typická pro Velikonoce na Moravě či ve Slezsku. Jsme rádi, že v naší vesnici se tento zvyk stále udržuje. I když teď 2 roky byla pauza, letos chlapci v tomto zvyku opět pokračují.


Publikováno 12. 4. 2022 7:54

Jarní brigáda - sázení stromů

Datum konání: 9. 4. 2022

Jarní brigáda spojená s odpoledním programem

9:00 hod  sraz na místě samém – alej za cihelnou (ideálně přijít po polní cestě směrem od kruháče ke hřbitovu a na konci zabočit doleva) nebo v 8.45 hod sraz u obecního úřadu
  sázení stromů, keřů, oplocenka, stříhání větví
  s sebou vhodnou obuv a oblečení, rukavice, rýč a někdo i nůžky na větve
13:00 hod občerstvení na Kolibě
odpoledne zalévání stromů, keřů a další 
17:00 hod posezení u kytary na Kolibě
  občerstvení

 

KDO SI JEŠTĚ CHCETE ZAREZERVOVAT A ZASADIT SVŮJ VLASTNÍ STROM,

NAHLASTE SE MÍSTOSTAROSTCE - MARTĚ ŠUBRTOVÉ 731 900 647 nebo martasubrtova@seznam.cz

SNAD NÁM BUDE PŘÁT POČASÍ! 


Publikováno 5. 4. 2022 7:35

Pomoc ženám z Ukrajiny v obci

Datum konání: 31. 3. 2022

Vážení spoluobčané,

Od čtvrtka 10. 3. jsou v naší obci, resp. obyvatelných prostorách budovy obecního úřadu, ubytované dvě ukrajinské sestry Romana a Ruslana s ročním dítětem. Prostory jsou plně provozuschopné, rádi bychom avšak byt zařídili více (i pro více osob). Obracíme se proto na Vás s prosbou, zda jste schopni některé z potřebných věcí věnovat ze svých zdrojů. V případě, že jste ochotni přispět některou z položek uvedených v seznamu, informujte nás prostřednictvím komentáře na této stránce (s uvedením jména a konkrétní položky), popřípadě si v předchozích komentářích ověřte, zda danou věc již nenabízí někdo před vámi.

V případě potřeby volejte přímo starostovi nebo místostarostce.

aktualizace 16.3.

v tuto chvíli máme vše potřebné, ještě jednou moc děkujeme všem dárcům. Pokud bude ještě něco potřeba určitě se na vás obrátíme. 

 

Jste skvělí!  


Publikováno 15. 3. 2022 7:59

Oznámení o úplné uzavírce návsi + jízdní řády od 15.3.-12.6.2022

Datum konání: 15. 3. 2022 - 12. 6. 2022

 

ARRIVA autobusy a.s., provozovna Olomouc

Sladkovského 142/37, 779 00 Olomouc

Přepravní opatření 7 / 2022  

Úplná uzavírka silnice III/44310 v obci Tovéř

          S platností od úterý 15.března 2022 do neděle 12.června 2022 bude úplně uzavřena silnice III/44310 – průtah obcí Tovéř. Uzavřen bude úsek od začátku obce ve směru od Olomouce po okružní křižovatku. Důvodem uzavírky je realizace akce „Revitalizace návsi obce Tovéř“.  

         

          Uzavřeným úsekem projíždí linky VLD 891340 Olomouc-Dolany-Bělkovice-Lašťany, 891341 Olomouc-Dolany-Jívová a 891923 Olomouc-Moravský Beroun-Opava. Po dobu uzavírky pojedou linky po objízdné trase. Objízdná trasa pro autobusy VLD obsluhující zastávku Tovéř, kaple povede z Dolan přes Tovéř, Samotíšky, Chválkovice do Olomouce. Dál dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Objízdná trasa pro spoje zajišťující obsluhu zastávky Olomouc, Týneček, rest. povede z Dolan přes Dolánky na silnici I/46 a dál do Olomouce přes Týneček. Zastávka Tovéř, kaple bude nahrazena zastávkou Tovéř, kulturní dům. Na zastávku Olomouc, Týneček budou zajíždět pouze vybrané spoje. Na linkách 891340, 891341 a 891923 budou po dobu uzavírky v platnosti výlukové jízdní řády.

          Vzhledem k provozu linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním spojů.               

          Za komplikace vzniklé v důsledku uzavírky se cestujícím předem omlouváme.

 

Jízdní řády po dobu uzavírky

923.pdf  Olomouc - Opava

341.pdf   Olomouc - Jívová

890921.pdf  Olomouc- Rýmařov

891340.pdf  Olomouc- Bělkovice - Lašťany

 


Publikováno 10. 3. 2022 12:50

ZMĚNA AUTOBSOVÉ ZASTÁVKY V OBCI TOVÉŘ + JÍZDNÍ ŘÁDY 15.3.-12.6.2022 (revitalizace návsi)

Datum konání: 15. 3. 2022

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, občané

 chtěli bychom Vás touto cestou informovat o úplné uzavírce silnice III/44310 v obci Tovéř při akci „Revitalizace návsi obce Tovéř“ v termínu od 15. 3. 2022 do 12. 6. 2022.

Dotčené linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890341, 890921 dopravce VOJTILA Trans s. r. o. a 891340, 891341, 891923 dopravce ARRIVA autobusy a. s.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou v Tovéři z okružní křižovatky na III/4436 Samotišky, ul. Toveřská – okružní křižovatka – III/4432 ul. Kopecká – III/4432 Olomouc, ul. Švabinského, ul. Selské náměstí – I/46 ul. Chválkovická a dále ve svých trasách dle platných JŘ.

Vybrané spoje budou v Olomouci vedeny ze Selského náměstí obousměrnou objízdnou trasou MK ul. Kubatova – I/46 ul. Chválkovická, MČ Týneček ul. Šternberská se zajištěním obsluhy zastávky Olomouc,Týneček – zpět na I/46 a dále ve svých trasách dle platných JŘ.

Zastávka Tovéř,kaple nebude obousměrně obsluhována s náhradou ve stávající zastávce Tovéř,kult.dům.

Vybrané spoje dotčené linky 891923 budou mimořádně zajišťovat obslužnost zastávky Olomouc,Týneček. Předmětná zastávka je zapracována do výlukového JŘ.

Vybrané spoje dotčených linek budou z obce Dolany nebo Tovéř obousměrně odkloněny silnicemi III/4436 – III/44311 – I/46 do MČ Týneček s cílem zajistit dopravní obslužnost této MČ v co nejvyšším objemu spojů.

Obslužnost zastávky Olomouc,Týneček bude zajištěna linkami VLD v maximální možné míře s ohledem na provozní možnosti a oběhy vozidel smluvních dopravců s důrazem na dodržení platných legislativních nařízení v oblasti pracovní doby řidičů a jejich odpočinků.

Na dotčené linky 890341, 890921, 891340, 891341, 891923 jsou vypracovány výlukové JŘ, ve kterých je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.

V příloze zasíláme návrhy výlukových jízdních řádů linek 890341, 890921, 891340, 891341, 891923.

JŘ OD 15.3-12.6.2022 OLOMOUC- ŠTERNBERK- RÝMAŘOV.pdf

JŘ OD 15.3.-12.6.2022 OLOMOUC-DOLANY- JÍVOVÁ I.pdf

JŘ OD 15.3.-12.6.2022 OLOMOUC-DOLANY- JÍVOVÁ II.pdf

JŘ OD 15.3.-12.6.2022 OLOMOUC-MORAVSKÝ BEROUN- OPAVA.pdf

JŘ OD 15.3.-12.6.2022 OLOMOUC-DOLANY- BĚLKOVICE LAŠŤANY.pdf


Publikováno 28. 2. 2022 11:57

Napadené stromy v obecním lese k vytěžení

Datum konání: 14. 3. 2022 - 30. 4. 2022

Obec Tovéř tímto zveřejňuje nabídku vytěžení jehličnatých stromů napadených kůrovcem  v objemu cca. 10-15 m3 v lokalitě  200 m nad skalkou. Stromy budou řádně označeny, cena za m3= 300 Kč.

Ideální pro svoz vytěženého dřeva je traktor s vlečkou, veškeré práce  a svoz je v režii zájemců o toto dřevo. Těžba na vlastní nebezpečí. Další podmínky včetně písemného  povolení k těžbě a vjezdu  je  k dispozici na Obecním úřadě v Tovéři, tel. kontakt 725 490 430.


Publikováno 14. 3. 2022 15:47